Įtraukusis ugdymas

Mieli tėveliai,

jei Jūsų vaikas turi klausos sutrikimą ir Jums  svarbu pradėti / tęsti vaiko klausos reabilitaciją – lavinti klausą ir mokyti kalbos, – nedelskite ir kreipkitės į specialistą – surdopedagogą. Jis lavina vaikų, turinčių klausos sutrikimą, klausą, moko kalbėti, padeda tėvams vaiko ugdymąsi tęsti namuose. Šis specialistas padeda tėvams žengti pirmuosius klausos sutrikimą turinčio vaiko ugdymosi žingsnius. Kuo anksčiau vaikui, turinčiam klausos sutrikimą, suteikiama ugdomoji pagalba, tuo geresnių rezultatų pasiekiama.
Jei Jūsų vaikas mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, jam irgi gali būti reikalinga surdopedagogo pagalba.
Net jei gyvenate ne Vilniuje, surdopedagogai konsultuos Jus, kaip lavinti vaiko klausą ir mokyti kalbos, patars dėl vaiko ugdymo. 
Nedelskite ir kreipkitės į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą:
Tel. Nr.: 8 5 2154956 arba 8 604 08589, el. p. daiva.burkauskiene@lknuc.lt

Jei Jūsų vaikas turi klausos sutrikimą ir Jums svarbu pradėti jo ugdymąsi bei mokyti gestų ir lietuvių kalbų, kreipkitės į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą, kur Jūsų vaikas gaus jam reikalingą surdopedagogo pagalbą, išmoks ir galės bendrauti ir gestų, ir lietuvių kalbomis. Kreipkitės į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą: Tel. Nr.: 8 5 2154427 arba el. p. rastine@lknuc.lt .     

Gerbiami mokytojai,

jei Jūsų klasėje / grupėje mokosi mokinys, turintis klausos sutrikimą ir Jums iškyla klausimai apie ugdymo būdus ir formas, mokymo priemones, aplinkos pritaikymą ir pan., nedelskite ir klauskite Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistų: 
Tel. Nr.: 8 5 2154956 arba 8 604 08589, el. p. daiva.burkauskiene@lknuc.lt  

Konsultuojančių ekspertų (metodininkų) komanda

Daiva Burkauskienė, surdopedagogė, el. p.: daiva.burkauskiene@lknuc.lt

Edita Norvaišienė, psichologė, el. p.: edita.norvaisiene@lknuc.lt

Ilona Blekevičienė, surdopedadogė-metodininkė, el. p. : ilona.blekeviciene@lknuc.lt

Ramunė Saulėnienė, surdopedagogė-metodininkė, el. p.: ramune.sauleniene@lknuc.lt

Aleksandra Luckevič, surdopedagogė-ekspertė, el. p.: aleksandra.luckevic@lknuc.lt

Laura Šližienė, vyr. specialioji pedagogė, el. p.: laura.sliziene@lknuc.lt

Auginantiems vaiką su klausos sutrikimu

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras parengė atmintines mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų ir tokius vaikus auginantiems tėvams.

Specialistų kontaktai visoje Lietuvoje

Kas yra surdopedagogas?

Archyvai

Skip to content