Priėmimas

Mokiniai į Centrą priimami ištisus metus.

Mokiniai iki 16 metų priimami gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, o vyresni nei 16 metų – jų pačių prašymu.

Reikalingi šie dokumentai:

  • tėvų prašymas / mokinio prašymas (16 metų);
  • gydytojo otorinolaringologo asmens klausos įvertinimas su asmens klausos tonine audiograma;
  • gimimo liudijimo / paso / asmens tapatybės kortelės kopija;
  • neįgalumo pažymėjimo kopija;
  • 1 nuotrauka dokumentams;
  • pažyma apie specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimą (kurią išduoda PPT);
  • vaiko asmens sveikatos lapas;
  • dokumentai apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą (išskyrus parengiamąją klasę).

Daugiau informacijos tel.: +370 5 215 4427, +370 5 215 4327

Individualus ugdymo planas
Mokinio prašymas dėl dorinio ugdymo
Tėvų prašymas dėl dorino ugdymo

Archyvai

Skip to content