Centro taryba

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO

CENTRO TARYBOS NARIAI

2023-2025 metai

 

Pedagogų atstovai

Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovas, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai

Mokinių atstovai

 

A. Jurelė

M. Pošiūtė-Žebelienė

L. Šližienė

V. Pivoras

T. Ivanauskas

A. Bareikis

J. Vasilevičienė

 

V. Naujokas

T. Bartusevičius

 Centro tarybos pirmininkas – 

Centro tarybos pirmininko pavaduotojas – 

Centro tarybos sekretorė – 


Centro tarybos veiklos planas 2022

Centro tarybos darbo reglamentas

Centro tarybos veiklos ataskaita už 2020–2022 metus

Archyvai

Skip to content