Korupcijos prevencija

LKNUC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

Aktualios nuorodos:

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro subjektas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą yra direktorė Svetlana Beniušienė, el. p. svetlana.beniusiene@lknuc.lt , tel. +37066428118.

LKNUC Korupcijos prevencijos taisyklės

Pareigybių sąrašas, dėl kurių priimant į pareigas teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti viešus ir privačius interesus, sąrašas

Korupcijos prevencijos 2022-2024 m. veiksmų planas

Archyvai

Skip to content