Vykdomi projektai

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras nuo 2022 m. rugsėjo įgyvendina projektą ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“, kurio rėmuose Centre įdarbintas karjeros specialistas.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Karjeros specialistas Rasa Rusovičiūtė, rasa.rusoviciute@lknuc.lt, tel. 8-5 2405087.


http://www.e-adapt.eu/

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centras dalyvauja tarptautiniame projekte deAf DigitAl PlaTform (ADAPT)

deAf DigitAl PlaTform (ADAPT) projekto tikslas – sukurti pirmą e-žurnalą, pritaikytą kurtiems paaugliams nuo 13 iki 21 metų. Iš tiesų, tai yra amžias, kada mokiniai mokosi tapti savarankiškais, pasirūpinti savimi, o jų poreikiai tampa labai svarbūs.

ADAPT konsorciumas siekia suteikti pagalbą pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojams pedagoginiais elementais, lengvai suprantamais kurtiems mokiniams, kad mokytojai galėtų ugdyti mokinių susidomėjimą mokymusi mokykloje, atverti kurčius paauglius pasauliui, sužadinti jų smalsumą, ugdyti savo žinias bei suteikti jiems priemonių bendravimui su savo aplinka, įskaitant savo šeimą ir draugus. Visa tai leis jiems pagerinti mokymosi rezultatus ir sustiprinti abstrakčių sąvokų suvokimo ir skaitymo galimybes.

E – žurnalas bus pateikiamas dviejose skirtingose ir papildomose žiniasklaidos priemonėse:• svetainė, skirta surinkti visą turimą turinį• praturtintas „kultūriškai prieinamas“ skaitmeninis žurnalas šešioms temoms:• Kurčiųjų istorija• Menas• Kurčiųjų kultūra (pvz., Kurčiųjų teisės)• Mokslas• Verslumas• Ekologija.

ADAPT projekte dalyvauja 6 partneriai, kurie yra ir HIPEN (Europos specialistų, dirbančių su klausos sutrikimų turinčiais asmenimis, tinklas):

-“11th May” (Jagodina, Serbija) – viena iš seniausių šalies spacialiojo ugdymo įstaigų Serbijoje ir Jugoslavijoje ir ketvirta specialiojo ugdymo mokykla vaikams, turintiems klausos ir kalbos sutrikimų.

-Istituto dei Sordi di Torino – IST (Turinas, Italija) – besispecializuojanti teikiant plataus spektro paslaugas ir veiklas kurtiesiems, neprigirdintiesiems ir kurčneregiams.

-Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz (Kluž-Napoka, Rumunija) – ugdymo įstaiga, kurioje ugdoma apie 200 mokinių nuo darželio iki vidurinės mokyklos.

-Specjalny Osrodek Szkolono-Wychowawczy dla Nieslyszacych (Krokuva, Lenkija) – ugdymo įstaiga, skirta kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.

-Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (Vilnius, Lietuva) – valstybinė ugdymo įstaiga, teikianti vidurinį išsilavinimą vaikams, turintiems klausos sutrikimų.

-GAUDEM (Madridas, Ispanija) – mokykla, vykdanti įtraukųjį ugdymą klausos sutrikimų turintiems mokiniams daugiau nei 40 metų.

#adaptproject#erasmus#deafteens#signlanguage#deafculture#deafrights#deafhistory#learn#design#expressypurself


Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras dalyvauja  Erasmus + projekte  „Make it Work“(KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth, 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028637)

Projekto trukmė – 28/02/2022 – 28/02/2024

Projekto koordinatorius: Associazione Ergon a favore dei Sordi (Italija).

Partneriai:

  • Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
  • GKINTIKAS BROS (Graikija)
  • Specjalny Osrodek SzkolonoWychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka w Krakowie (Lenkija)
  • Europos kurčiųjų jaunimo sąjunga (Belgija) 

Šis projektas skirtas klausos negalią turintiems asmenims (jaunuoliams) bei profesinio (karjeros) konsultavimo specialistams, dirbantiems su klausos negalią turinčiu jaunimu.

Projekto tikslas – sukurti  priemonių rinkinį, padėsiantį klausos negalią turintiems asmenims, jiems prieinamu būdu  (išverstą į projekte dalyvaujančių šalių gestų kalbas)  savarankiškai rasti informacijos darbo užimtumo klausimais bei sėkmingai  integruotis į darbo rinką.


Erasmus+ KA 2: strateginių partnerysčių projektas „SIGN FOR CHANGE

Apie projektą

„Sign for Change“ misija – šalinti barjerus ir pateikti specialiai pritaikytas metodikas bei edukacines veiklas, kad klausos sutrikimų turintys mokiniai galėtų ugdyti pasitikėjimą savimi ir savigarbą, puoselėti savo identitetą ir tobulinti pagrindines kompetencijas, kad taptų rytojaus pokyčių kūrėjais. Projekto metu bus rengiami internetiniai kursai, skirti mokytojams, dirbantiems su kurčiais ir neprigirdinčiais mokiniais, taip pat mokiniai bus mokomi kaip patiems organizuoti kampanijas.

Tikslai

Projektu siekiama šių tikslų:

– Sukurti inovatyvų švietimo modelį, pasitelkiant socialinių inovacijų ugdymą, kuris leistų mokytojams taikyti naują požiūrį į kurčiųjų mokinių mokymą ir mokymąsi.

– Suteikti kurtiems vaikams sektinų pavyzdžių, pasitelkiant kurčiųjų bendruomenę, ypač  kurčius verslininkus, menininkus ir mokslininkus.

– Pabrėžti ir propaguoti gestų kalbą kaip įtraukiojo, inovatyvaus ugdymo priemonę.

– Suburti kurčius mokinius iš įvairių šalių, kad jie galėtų bendrauti ir stiprinti pasitikėjimą savimi kaip platesnės kurčiųjų bendruomenės nariais.

Partneriai

Friedrich Alexander Universitetas – ILI, Vokietija

Socialinių pokyčių stimulai, Graikija

Turino kurčiųjų institutas, Italija

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Lietuva

Colegio Gaudem, Ispanija

Graikų gestų kalbos centras, Graikija

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Lietuva

Projekto  trukmė – 30 mėn.   (2022 – 2024 m.)

https://sign4change.eu

Archyvai

Skip to content