Kviečiame į viešąsias nuotolines konsultacijas apie vaikų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymą, klausos lavinimą, kalbos mokymą

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (toliau LKNUC) kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 12.00 – 15.00 val. organizuoja viešąsias nuotolines konsultacijas. 

Konsultacijų tikslas – teikti metodinę konsultacinę pagalbą ugdymo ir švietimo pagalbos dalyviams gerinant klausos sutrikimų turinčių vaikų/mokinių įtraukųjį ugdymą, klausos lavinimą, kalbos mokymą. 

Konsultacijos skirtos: 

  • mokytojams; 
  • švietimo pagalbos specialistams:  
  • mokytojo padėjėjams; 
  • administracijų atstovams. 

Viešosios konsultacijos vyks 2023 m. rugsėjo 28 d., spalio 26 d., lapkričio 30 d., gruodžio 28 d. 

Registracija į renginį būtina. Registruojantis kviečiame pateikti Jums aktualų klausimą viešosios konsultacijos temomis. 

Registracijos nuorodą rasite čia:

Konsultacija vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ bendradarbiavimo ir komunikavimo aplinkoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlhN2RiNDktNDVlMS00ZmI1LTkyMjAtMmQ2NTdjN2Y3MjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0b57447-b503-490a-9f13-6c9174ad5ac1%22%2c%22Oid%22%3a%2293cd4624-6897-4c49-8504-bc2014858e60%22%7d

Maloniai kviečiame visus  dalyvauti!

LKNUC „Erasmus+“ projekto „Make it Work“ mokymuose

LKNUC „Erasmus+“ projekto „Make it Work“ mokymuose

Prevencinė Saugaus eismo pamokėlė parengiamos klasės mokiniams

Prevencinė Saugaus eismo pamokėlė parengiamos klasės mokiniams

Mokinių išvyka į gyvūnų prieglaudą

Mokinių išvyka į gyvūnų prieglaudą

Archyvai