Kviečiame į viešąsias nuotolines konsultacijas apie vaikų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymą, klausos lavinimą, kalbos mokymą

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (toliau LKNUC) kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 13.00 – 14.00 val. organizuoja viešąsias nuotolines konsultacijas. 

Konsultacijų tikslas – teikti metodinę konsultacinę pagalbą ugdymo ir švietimo pagalbos dalyviams gerinant klausos sutrikimų turinčių vaikų/mokinių įtraukųjį ugdymą, klausos lavinimą, kalbos mokymą. 

Konsultacijos skirtos: 

  • mokytojams; 
  • švietimo pagalbos specialistams:  
  • mokytojo padėjėjams; 
  • administracijų atstovams. 

„Viešosios konsultacijos vyks 2024 m. sausio 25 d., vasario 29 d., kovo 28 d., balandžio 25 d., gegužės 30 d.“

Registracija į renginį būtina. Registruojantis kviečiame pateikti Jums aktualų klausimą viešosios konsultacijos temomis. 

Registracijos nuorodą rasite čia:

Konsultacija vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ bendradarbiavimo ir komunikavimo aplinkoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlhN2RiNDktNDVlMS00ZmI1LTkyMjAtMmQ2NTdjN2Y3MjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0b57447-b503-490a-9f13-6c9174ad5ac1%22%2c%22Oid%22%3a%2293cd4624-6897-4c49-8504-bc2014858e60%22%7d

Maloniai kviečiame visus  dalyvauti!

„Vaikų linijos“ prevencinė pamoka vyresnių klasių mokiniams

„Vaikų linijos“ prevencinė pamoka vyresnių klasių mokiniams

Seminaras ,,Logopedo praktinė patirtis, padedant įveikti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“

Seminaras ,,Logopedo praktinė patirtis, padedant įveikti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“

Prevencinė pamokėlė pradinių klasių mokiniams

Prevencinė pamokėlė pradinių klasių mokiniams

Padėka Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos tikintiesiems

Padėka Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos tikintiesiems

Archyvai