Apie mus

Apie mus

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – valstybinė mokymo įstaiga, teikianti vidurinį išsilavinimą vaikams, turintiems klausos sutrikimų.

ISTORIJA

Kurtieji pradėti mokyti 1833 m. Gegužės 2 d. įsteigta mokykla, kuri veikė iki 1843 m. kaip Kurčių-nebylių mokykla.

  • 1925 – 1942 m. – kurčiųjų mokykla.
  • Nuo 1945 m. – Vilniaus kurčių-nebylių mokykla, vėliau, 1960 m. – Vilniaus kurčiųjų mokykla-internatas.
  • Nuo 1995 m. – Vilniaus kurčiųjų internatinė mokykla.
  • Nuo 2001 m. įsteigta pirmoji istorijoje kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vidurinė mokykla.
  • Nuo 2005 m. – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, sutrumpintas pavadinimas – LKNUC.
  • Nuo 2012 m. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui suteiktas gimnazijos vardas.

CENTRO VIZIJA

Centras, kuriantis pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą, įtraukiantis visas suinteresuotas šalis į sutrikusios klausos mokinių ugdymąsi, besidalijantis patirtimi su šalies mokyklomis ir institucijomis, tiriantis ir populiarinantis lietuvių gestų kalbą.

CENTRO MISIJA

Ugdyti pilietišką, tolerantišką, atvirą kaitai bei realizuojančią save asmenybę; teikti pagalbą sutrikusios klausos vaikams, jų tėvams globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, švietimo pagalbos specialistams; rengti specialiąsias mokymo priemones ir tirti lietuvių gestų kalbą.

VERTYBĖS

Profesionalumas. Centre dirba savo srities specialistai, kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai ugdantys mokinius, nuolat ieškantys geriausių sprendimų, naujų darbo metodų bei formų, kūrybiški, iniciatyvūs bei nuolat besimokantys.
Bendruomeniškumas. Centro bendruomenės susitelkimas ir veikimas padedant vienas kitam siekti bendro tikslo.
Atsakingumas. Asmeninių ir bendrų siekių darna, tiesiogiai atliepianti Centro bendruomenės poreikius.
Pagarba žmogui. Tolerancijos ir tarpkultūriškumo idėjų skleidimas suvokiant, jog didžiausia vertybė – žmogus.

Archyvai

Skip to content