Veiklos sritys

Pagrindinė Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

Centro švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis –  vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • bendrosios praktikos gydytojų veikla, kodas 86.21;
 • viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, kodas 86.90.10;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, kodas 87.30;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba,  kodas 32.99;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

Archyvai

Skip to content