Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA – AUKŠČIAUSIA MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJA

• Mokinių tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 7 nariai iš 8 – V gimnazijos klasių, kurie savo noru dalyvauja visuotiniuose rinkimuose.
• Mokinių tarybos sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 2 nariai iš tos pačios klasės.
• Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai.
• Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.
• Pareigomis Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pirmajame posėdyje.
• Pirmininkas iš tarybos narių pasirenka pavaduotoją.
• Mokinių tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį arba esant būtinybei.
• Mokinių tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
• Mokinių tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi 5 – IV gimnazijos klasių mokiniai.
• Mokinių taryba vadovaujasi Mokinių tarybos nuostatais.

MOKINIŲ TARYBA:

RUGILĖ VOSYLIŪTĖ

Mokinių tarybos pirmininkė

Atsakinga už Mokinių tarybos kambarį (224)

VYTENIS NAUJOKAS

 

Mokinių Tarybos pirmininkės pavaduotojas

Atsakingas už Mokinių tarybos kambarį (224)

Atsakingas už tvarką bendrabutyje (B)

RAMINTA ŠAMAKOVAITĖ

Atsakinga už tvarką (mokinių budėjimus) valgykloje

 

KAMILĖ VOSYLIŪTĖ

Atsakinga už renginių organizavimą, tvarką įvairių renginių metu

RUGILĖ VOSYLIŪTĖ

Atsakinga už tvarką bendrabutyje (M)

„Švaros“ komisijos narė

MANTĖ SONGINAITĖ

Tarybos narė

 

MEDA MANGEVIČIŪTĖ

Tarybos narė

 

 2021 m. Mokinių tarybos veiklos planas

Archyvai

Skip to content