Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA – AUKŠČIAUSIA MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJA

• Mokinių tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 7 nariai iš 8 – V gimnazijos klasių, kurie savo noru dalyvauja visuotiniuose rinkimuose.
• Mokinių tarybos sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 2 nariai iš tos pačios klasės.
• Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai.
• Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.
• Pareigomis Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pirmajame posėdyje.
• Pirmininkas iš tarybos narių pasirenka pavaduotoją.
• Mokinių tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį arba esant būtinybei.
• Mokinių tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
• Mokinių tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi 5 – IV gimnazijos klasių mokiniai.
• Mokinių taryba vadovaujasi Mokinių tarybos nuostatais.

MOKINIŲ TARYBA:

Kuratorė Simona Šekurovaitė
Pirmininkas Vytenis Naujokas
Pavaduotojas Titas Bartusevičius
Tarybos nariai  Inesa Michailova
  Emilis Lučinavičius
  Augustas Lukošius
   

Archyvai

Skip to content