Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos.
Gimnazijos skyrius

Gimnazijos skyriaus vedėja
Jolita Levickienė
Tel. +370 5 215 4327
Kab. Nr. 203
El. paštas jolita.levickiene@lknuc.lt

Gimnazijos skyrius organizuoja ir vykdo ugdymą parengiamojoje-IV gimnazijos klasėse.

Gimnazijos skyrius:

 • progimnazija – parengiamoji–8 klasės
 • gimnazija – gimnazijos I (9)–IV (12) klasės

Gimnazijos skyriuje vykdomos šios ugdymo programos:

 • pradinio ugdymo;
 • pagrindinio ugdymo;
 • akredituota vidurinio ugdymo.

Ugdymas vyksta pagal Bendrąsias programas, atsižvelgiant į klausos sutrikimo specifiką. Bendrojo ugdymo programos pritaikomos arba individualizuojamos, atsižvelgiant į mokinių klausos sutrikimo specifiką ir kalbos išsivystymo lygį, sutrikimų pobūdį, vadovaujantis PPT arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis bei Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. Individualiai vedamos specialiosios tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybos.

Mokiniai, turintys klausos sutrikimų, mokomi ir šių specifinių dalykų – lietuvių gestų kalbos, dalykinės- praktinės veiklos, muzikos ritmikos, sakytinės kalbos. Kurtieji ir neprigirdintieji mokomi vienos užsienio kalbos (anglų k.) nuo 5 klasės.

Mokymo forma – dieninė. Mokymo kalbos – lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.

Gimnazijos skyriaus tikslas – ugdyti ir puoselėti mokinių dvasines ir fizines galias, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą bei užtikrinti kokybišką kurčių ir neprigirdinčių mokinių (taip pat ir kochlearinių implantų naudotojų) ugdymą, sudarant sąlygas jų sėkmingai socialinei integracijai.

Mokiniui išduodamas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas, vidurinio ugdymo brandos atestatas ir brandos atestato priedas.

 

 • Renginių kalendorius
 • Pamokų laikas
 • Atostogos
 • Bendradarbiavimas
 • Pirštų abėcėlė
 • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
 • PREVENCINĖS PROGRAMOS
 • SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2018 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas