Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Gimnazijos skyrius

Gimnazijos skyriaus vedėja
Jolita Levickienė
Tel. +370 5 215 4327
Kab. Nr. 203
El. paštas jolita.levickiene@lknuc.lt

Gimnazijos skyrius organizuoja ir vykdo ugdymą parengiamojoje-IV gimnazijos klasėse.

Gimnazijos skyrius:

  • progimnazija – parengiamoji–8 klasės
  • gimnazija – gimnazijos I (9)–IV (12) klasės

Gimnazijos skyriuje vykdomos šios ugdymo programos:

  • pradinio ugdymo;
  • pagrindinio ugdymo;
  • akredituota vidurinio ugdymo.

Ugdymas vyksta pagal Bendrąsias programas, atsižvelgiant į klausos sutrikimo specifiką. Bendrojo ugdymo programos pritaikomos arba individualizuojamos, atsižvelgiant į mokinių klausos sutrikimo specifiką ir kalbos išsivystymo lygį, sutrikimų pobūdį, vadovaujantis PPT arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis bei Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. Individualiai vedamos specialiosios tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybos.

Mokiniai, turintys klausos sutrikimų, mokomi ir šių specifinių dalykų – lietuvių gestų kalbos, dalykinės- praktinės veiklos, muzikos ritmikos, sakytinės kalbos. Kurtieji ir neprigirdintieji mokomi vienos užsienio kalbos (anglų k.) nuo 5 klasės.

Mokymo forma – dieninė. Mokymo kalbos – lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.

Gimnazijos skyriaus tikslas – ugdyti ir puoselėti mokinių dvasines ir fizines galias, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą bei užtikrinti kokybišką kurčių ir neprigirdinčių mokinių (taip pat ir kochlearinių implantų naudotojų) ugdymą, sudarant sąlygas jų sėkmingai socialinei integracijai.

Mokiniui išduodamas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas, vidurinio ugdymo brandos atestatas ir brandos atestato priedas.

 

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas