Svečiai iš Turkijos stebėjo socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimą

Svečiai iš Turkijos stebėjo socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimą

Š. m. kovo 20 d. svečiai iš Ankaros (Turkija) Kemal Yurtbilir specialiojo ugdymo profesinės mokyklos (Kemal Yurtbilir Special Education Vocational High School) stebėjo psichologės ir socialinės pedagogės socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimą. Užsiėmimo metu mokiniai mokėsi atpažinti savo emocijas ir jausmus, rasti būdus, kaip kalbėtis su bendraamžiais, kaip padėti sau išgyventi sunkius jausmus.

Švietimo pagalbos specialistės šio užsiėmimo metu jau galėjo išbandyti naujus išmoktus pagalbos vaikui būdus, kuriuos gilino 3-jų dienų Erasmus+ projekto „Intelektas yra daugialypis“ seminare „Emocinio intelekto ugdymas“, kuris vyko kovo 19-21 dienomis.

psichologė E. Norvaišienė

socialinė pedagogė R. Rusovičiūtė

Žalingų įpročių paplitimas mokinių tarpe ir jų požiūris į vedamų prevencinių pamokų reikalingumą, naudą ir pageidavimus. Apklausos rezultatai

Vyresnių klasių mokiniai lankosi profesinio mokymo įstaigose

Vyresnių klasių mokiniai lankosi profesinio mokymo įstaigose

Rekomendacijos ir patarimai tėvams, kaip pasirūpinti vaikų saugumu

LKNUC prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“

LKNUC prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“

Archyvai