Skelbiamas reorganizacijos sąlygų aprašas

Skelbiamas reorganizacijos sąlygų aprašas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 dienos nutarimu Nr. 418 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centrą“ skelbiamas Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas jungimo būdu prijungiant prie Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro duomenys: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Vilnius, Bistryčios g. 9A; juridinio asmens kodas 190988210; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaiga – Juridinių asmenų registras. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro duomenys: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Vilnius, Filaretų g. 36; juridinio asmens kodas 290982710; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Biudžetinė įstaiga Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras reorganizuojamas jungimo būdu, prijungiant prie biudžetinės įstaigos Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, kuriam nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

Su parengtu reorganizavimo sąlygų aprašo projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centre adresu Bistryčios g. 9A, Vilnius ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre adresu Filaretų g. 36, Vilnius nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Reorganizavimo sąlygų aprašas

Nuostatų projektas

Vyriausybės nutarimas

Pamokos netradicinėse erdvėse

Pamokos netradicinėse erdvėse

Parengiamos klasės mokiniai projekte „Augu sveikas ir stiprus“

Parengiamos klasės mokiniai projekte „Augu sveikas ir stiprus“

Birželio 1-oji – Tarptautinė Vaikų gynimo diena

Birželio 1-oji – Tarptautinė Vaikų gynimo diena

„NYKŠTUKŲ“ IR „EŽIUKŲ“ GRUPIŲ IŠLEISTUVĖS LKNUC 2021

„NYKŠTUKŲ“ IR „EŽIUKŲ“ GRUPIŲ IŠLEISTUVĖS LKNUC 2021

Archyvai