Šimtadienis

Šimtadienis

Š. m. vasario 24 d., penktadienį, LKNUC vyko šimtadienis, kurį IV gimnazijos klasės mokiniams paruošė  I ir II gimnazijos klasės mokiniai. Šventę vedė Wednesday (Trečiadienė) iš Adamsų šeimynėlės. Jai talkino I ir II gimnazijos klasės mokiniai. Wednesday pasveikino IV-okus šokiu, vėliau jiems suorganizavo žinių patikrinimo „egzaminą“. Visi IV-okai jį įveikė ir buvo apdovanoti Wednesday atminimo dovanomis. Na, o savo ruožtu I, II gimnazijos klasės mokiniai IV-okams įteikė 100 dienų iki egzaminų skaičiuojantį kalendorių-vorą.

XI gimnazijos laidą sveikino ir sėkmės bei susikaupimo artėjančiuose egzaminuose  linkėjo Centro direktorė S. Beniušienė, Gimnazijos skyriaus vedėja J. Levickienė, klasės vadovė G. Eidėnienė ir auklėtoja R. Buikauskienė.

socialinė pedagogė R. Rusovičiūtė

Žalingų įpročių paplitimas mokinių tarpe ir jų požiūris į vedamų prevencinių pamokų reikalingumą, naudą ir pageidavimus. Apklausos rezultatai

EDUKACINĖ IŠVYKA Į ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJŲ

EDUKACINĖ IŠVYKA Į ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJŲ

ATVELYKIO ŠVENTĖ

ATVELYKIO ŠVENTĖ

II gimnazijos klasė mokiniai atvirų durų dienose

II gimnazijos klasė mokiniai atvirų durų dienose

Archyvai