Seminaras ,,Logopedo praktinė patirtis, padedant įveikti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“

Seminaras ,,Logopedo praktinė patirtis, padedant įveikti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“

Š. m. vasario 20 d. centre seminarą ,,Logopedo praktinė patirtis, padedant įveikti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“ vedė logopedė ekspertė R. Kirvėlienė. Lektorė pristatė savo sukurtas logopedines priemones  garsų tarimo, foneminio suvokimo mokymui.Seminaro metu buvo apžvelgta vaiko kalbos raidos apžvalga ir ugdymo rekomendacijos nuo gimimo iki 7 metų, pabrėžta foneminės klausos ugdymo svarba ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, smulkiosios motorikos lavinimo įtaka kalbos ugdymui. Autorė pristatė video su savo praktinės patirties, ugdant vaiką, turintį kochlearinius implantus, pavyzdžiais, akcentavo tėvų / globėjų, mokytojų, specialistų ir logopedo bendradarbiavimo svarbą ir būtinumą įtvirtinant vaiko kalbinius įgūdžius. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė lektorės kurtas logopedines priemones, sužinojo, kokios  kitos naujos autorės kurtos priemonės keliauja iš spaustuvės į prekybą. Seminaras buvo naudingas ne tik švietimo pagalbos specialistams, bet ir pradinių klasių mokytojams bei lietuvių k. mokytojams.

Surdopedagogė R. Vyšniūnienė

EDUKACINĖ IŠVYKA Į ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJŲ

EDUKACINĖ IŠVYKA Į ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJŲ

ATVELYKIO ŠVENTĖ

ATVELYKIO ŠVENTĖ

II gimnazijos klasė mokiniai atvirų durų dienose

II gimnazijos klasė mokiniai atvirų durų dienose

Pedagogų mokymai

Pedagogų mokymai

Archyvai