Padėka Bernardinų parapijos tikintiesiems

Padėka Bernardinų parapijos tikintiesiems

„Kada gauni dovaną, pilnėja tavo delnai. Kada duodi ją kitam – pilnėja tavo širdis“. Visur yra mainai, nesvarbu kokie – materialūs, dvasiniai… Tai, kaip užburtas ratas…Kuo daugiau gebi duoti (nuoširdžiai), tuo daugiau gauni. LKNUC ugdytiniai ne pirmus metus gauna kalėdines (Trijų karalių) dovanėles iš Bernardinų parapijos tikinčiųjų bendruomenės narių. Kasmet, tai nuoširdus ugdytinių džiaugsmas. Bet ką galim duoti (padovanoti) mes, šiems geranoriškiems žmonėms, mainais??? Nuoširdų AČIŪ, rašytinę padėką ar prisijungti prie bendruomenės tradicijos? (vieną dieną metuose). Tradicija – lėkštutė sriubos po sekmadienių mišių. Tad š. m. sausio 15 d., sekmadienį, LKNUC kelios pedagogės prisijungė prie šio kvietimo ir Bernardinų parapijos tikintiesiems virė sriubą.

Nuoširdžiai dėkoju pedagogėms Ritai Nausėdienei, Daliai Baranauskienei, Ramunei Buikaiskienei, Rasai Buikauskaitei-Kurzenkovei prisijungusioms prie šio kvietimo. 

Nepamirškim – tradicijos tęsiasi. Junkimės ir kitais metais.

socialinė pedagogė R. Rusovičiūtė

EDUKACINĖ IŠVYKA Į ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJŲ

EDUKACINĖ IŠVYKA Į ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJŲ

ATVELYKIO ŠVENTĖ

ATVELYKIO ŠVENTĖ

II gimnazijos klasė mokiniai atvirų durų dienose

II gimnazijos klasė mokiniai atvirų durų dienose

Pedagogų mokymai

Pedagogų mokymai

Archyvai