Netradicinės gestų kalbos pamokos

Netradicinės gestų kalbos pamokos

Spalio 20 dieną netradicinės gestų k. pamokos II ir III gimn. kl. mokiniams vyko LGKVC Lietuvių gestų kalbos metodinio skyriaus patalpose, kur apžiūrėjo pirmąją LGK metodinio skyriaus patarėjo Andriaus Barisevičiaus pašto ženklų kolekciją kurtumo tematika Lietuvoje. Vėliau apie skyrių ir jo veiklas mokiniams papasakojo LGK metodinio skyriaus vedėja Lina Juozaitienė.


V. Ivanauskienė

LKNUC mokiniai Savanorystės mugėje

LKNUC mokiniai Savanorystės mugėje

Logopedės ekspertės R. Kirvėlienės paskaita švietimo pagalbos specialistams

Logopedės ekspertės R. Kirvėlienės paskaita švietimo pagalbos specialistams

„Pirmos pagalbos“ pamoka 7-8 kl., I-III gimn. kasių mokiniams

„Pirmos pagalbos“ pamoka 7-8 kl., I-III gimn. kasių mokiniams

Kviečiame LKNUC bendruomenė jungtis prie GERUMO akcijos

Kviečiame LKNUC bendruomenė jungtis prie GERUMO akcijos

Archyvai