Logopedės ekspertės R. Kirvėlienės paskaita švietimo pagalbos specialistams

Logopedės ekspertės R. Kirvėlienės paskaita švietimo pagalbos specialistams

Centro švietimo pagalbos ir vertinimo skyrių lanko sutrikusios klausos vaikai tėvelių pasirinkimu esantys įtraukiajame ugdyme. Mūsų surdopedagogai lavina jų klausą, kalbą, ugdo taisyklingo tarimo įgūdžius. Ugdymo sėkmė priklauso ne tik nuo šeimos požiūrio, tėvelių aktyvumo ar individualių ugdytinių gebėjimų. Sutrikusios klausos mokinių pasiekimai taip pat priklauso ir nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų bei kitų specialistų pasirengimo bendradarbiauti, konsultuotis su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ar kitų panašių institucijų specialistais.

                      Komandinis darbas – viena iš įtraukiojo ugdymo sąlygų. Todėl individualius surdopedagogo užsiėmimus lankančiam vaikui dažnu atveju svarbu laiku gauti ir logopedinę pagalbą, o specialistams – bendradarbiauti! Š. m. lapkričio 22 d. centre viešėjusi Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė ekspertė Raimonda Kirvėlienė, teikianti logopedinę pagalbą vienam iš mūsų švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus ugdytinių. kaip tik pabrėžė tokio glaudaus visų specialistų bendradarbiavimo naudą. Logopedė ekspertė švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės nariams skaitė paskaitą „Vaikų, turinčių klausos sutrikimų, kalbinių įgūdžių ugdymas“ bei pasidalino asmenine patirtimi bei įžvalgomis ugdant mūsų ugdytinio su kochleariniais implantais tarties bei kalbėjimo įgūdžius. Lektorė pabrėžė bendrą logopedo ir skyriaus surdopedagogo indėlį vaiko kalbos lavėjimo   procese. Logopedė Raimonda Kirvėlienė yra parengusi bei išleidusi ne vieną metodinę priemonę, veda autorinius seminarus, skaito paskaitas. Dalį savo parengtų metodinių priemonių specialistė pristatė savo paskaitos metu.

                      Surdopedagogų ir logopedų bendradarbiavimas padeda sutrikusios klausos vaikui įveikti pasitaikančius mokymosi sunkumus bei realizuoti savo gebėjimus.

Surdopedagogė R. Vyšniūnienė

„Vaikų linijos“ prevencinė pamoka vyresnių klasių mokiniams

„Vaikų linijos“ prevencinė pamoka vyresnių klasių mokiniams

Seminaras ,,Logopedo praktinė patirtis, padedant įveikti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“

Seminaras ,,Logopedo praktinė patirtis, padedant įveikti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“

Prevencinė pamokėlė pradinių klasių mokiniams

Prevencinė pamokėlė pradinių klasių mokiniams

Padėka Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos tikintiesiems

Padėka Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos tikintiesiems

Archyvai