Teminiai žodynėliai (vyksta žodynėlių atnaujinimo darbai)

Visuose teminiuose žodynėliuose pagrindinių dalyko sąvokų paaiškinimai pateikti lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis. Kiekvieną žodynėlį sudaro 200 sąvokų.

ISTORIJA, medžiagos rengėjai: D. Burkauskienė, L. Valytė, T.Ivanauskas,2005. 1 dalis, 2 dalis

BIOLOGIJA,   medžiagos    rengėjai:    I.    Šilaikienė,    S. Barčienė,      N. Petrauskaitė, 2005.

POLITOLOGIJA, medžiagos rengėjai: D.Burkauskienė, T. Ivanauskas, R. Kumštytė, V. Pivoras, 2006.

KATALIKŲ TIKYBA,medžiagos rengėjai:A.Barisevičius, J.Barisevičienė, A. Bražinskas, L. Lazauskaitė-Ignatavičienė, V. Pivoras, 2006.

DAILĖ, medžiagos rengėjai: R.Gaušienė, S. Hacking, N.Pivorienė, B. Urbelytė, V. Pivoras, A. Zuikis, 2007.

FIZIKA, medžiagos rengėjai: I.Narkevičienė, V. Pivoras, T. Ivanauskas, A. Zuikis, 2007.

CHEMIJA, medžiagos rengėjai:O.Pečiulienė, V.Stankutė-Komarovskaja,N. Narušytė, M. Grikpėdytė, K. Gumbrys, 2008.

GEOGRAFIJA,  medžiagos   rengėjai:   I.   Pečiulytė,   N.                        Pivorienė,    S. Barčienė, A. Aušiūrienė, K. Gumbrys, 2008.

SPORTO   TERMINAI,    medžiagos    rengėjai:    D. Bieliauskienė,  K. Jasnauskas, O. Pečiulienė, I. Pečiulytė, I. Zajankauskaitė, A. Zuikis, 2009.

MATEMATIKA IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS,  medžiagos rengėjai:  J.  Drazdauskienė,  G.  Eidėnienė,  T.  Ivanauskas,  V.  Pivoras,  I. Zajankauskaitė, A. Zuikis, 2009.

MEDICINOS TERMINAI, medžiagos rengėjai:S.Barčienė, I.Šilaikienė,A. Bražinskas, T. Ivanauskas, J. Keko, V. Baniackaitė, I. Zajankauskaitė, 2010.

TARPTAUTINIAI ŽODŽIAI, medžiagos rengėjai: R.Kumštytė, I. Laužaitytė, T. Ivanauskas, V. Pivoras, J. Keko, V. Baniackaitė, I. Zajankauskaitė, 2010.

TEISĖS TERMINAI, medžiagos rengėjai: S.Balevičienė, V.Baniackaitė,T. Ivanauskas, I. Pečiulytė-Silaeva, V. Stankutė-Komarovskaja, 2011.

PSICHOLOGIJOS TERMINAI, medžiagos rengėjai: V.Baniackaitė, T. Ivanauskas, I. Pečiulytė-Silaeva, J. Šimulionytė, 2011.

EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS GEOGRAFIJOS TERMINAI,medžiagos rengėjai: A. Aušiūrienė, V. Baniackaitė, T. Ivanauskas, S. Malčiauskaitė, I. Pečiulytė-Silaeva, 2012.

LITERATŪROS SĄVOKOS, medžiagos rengėjai: V.Baniackaitė, S. Malčiauskaitė, I. Pečiulytė-Silaeva, N. Pivorienė, M. Stonienė, 2012.

Archyvai

Skip to content