Ugdymo aprūpinimo skyrius

Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 
Albinas Tamkus

Ugdymo aprūpinimo skyrius organizuoja bei vykdo šiuos darbus:

  1. Prižiūri ir remontuoja Centro pastatus ir patalpas, vykdo atliekamų remonto darbų priežiūrą.
  2. Įgyvendina saugos taisyklių reikalavimus eksploatuojant elektros sistemų įrenginius bei šilumos tinklus.
  3. Rūpinasi Centro autotransporto eksploatacija.
  4. Organizuoja tinkamą materialinių vertybių apskaitą ir laikymą.
  5. Užtikrina tinkamą Centro pastatų eksploatavimą, patalpų priežiūrą (valymą, remontą) bei apsaugą.
  6. Užtikrina Centro patalpų priešgaisrinę saugą bei norminių reikalavimų vykdymą.
  7. Užtikrina Centro patalpų sanitarinių higienos reikalavimų vykdymą.

Archyvai

Skip to content