Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyrius

Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja
Daiva Burkauskienė
Kab. Nr. 102
Tel. 8 5 215 4956
El. paštas daiva.burkauskiene@lknuc.lt

Rekomendacijos sutrikusios klausos vaikų tėvams

Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyrius atlieka šias funkcijas:

 • teikia specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, ugdomiems Centre ir / ar bendrojo ugdymo mokyklose arba namuose;
 • konsultuoja, teikia švietimo informacinę, psichologinę, metodinę pagalbą mokytojams, švietimo specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams), ugdantiems ar auginantiems vaikus, turinčius klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus;
 • organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • kartu su savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ar švietimo pagalbos tarnybomis atlieka specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • dalyvauja rengiant projektus, susijusius su mokinių (vaikų), turinčių klausos sutrikimų arba kochlearinius implantus ugdymu, aplinkos pritaikymu, vykdo švietėjišką veiklą;
 • bendrauja su šalies ir užsienio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklomis.

Jei jūs auginate ar ugdote vaiką, kuriam diagnozuotas klausos sutrikimas arba jis turi kochlearinį implantą, ir jums reikia pagalbos, rašykite arba skambinkite mums.

Psichologai
Edita Norvaišienė
Kab. 110
El. paštas edita_norvaisiene@yahoo.com

Surdopedagogės:
Ilona Bliakevičienė
Kab. 105
El. paštas ilona.bliakeviciene@lknuc.lt

Aleksandra Luckevič
El. paštas luckevicanka@gmail.com

Rūta Vyšniūnienė
El. paštas ruta.vysniuniene@lknuc.lt

——————————————————

NEAP – Notingemo ankstyvojo vertinimo paketas (atsispausdinimui)

1285054138_ILIP_LT

1285054533_CAP_LT

1285054714_PALS ASSESSMENT_LT

1285054751_PALS guideLT

1285054937_MAIS_LT

1285055003_PASS_LT

1285055206_SIR_LT

SNAP

 • Renginių kalendorius
 • KONKURSAS LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
 • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
 • Pamokų laikas
 • Atostogos
 • Bendradarbiavimas
 • Pirštų abėcėlė
 • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
 • VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • PREVENCINĖS PROGRAMOS
 • SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS
 • PAGALBĄ TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS LIETUVOJE
 • TURTO NUOMOS KONKURSAS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2019 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas