Pedagogai taria AČIŪ mokinių tėvams

Pedagogai taria AČIŪ mokinių tėvams

Birželio 9 dieną įvyko pradinių klasių mokytojų susirinkimas.
Aptarti nuotolinio mokymosi rezultatai, sunkumai, atsiradusios galimybės. Priimti sprendimai dėl mokinių perkėlimo į aukštesnę klasę.

Aptarimo metu pedagogai nuolat akcentavo neįkainojamą mokinių tėvelių, globėjų paramą, pagalbą nuotolinio mokymosi metu. Atsiskleidė tikras komandinis darbas bendradarbiaujant mokytojams, auklėtojams, mokytojams dalykininkams, švietimo pagalbos specialistams.

Visi kartu tariame didelį AČIŪ pradinių klasių mokinių tėveliams už palaikymą, pagalbą ir kantrybę nuotolinio mokymosi metu. Jūs geriausi!

Nuo rugsėjo 1 d. LKNUC mokiniai dėvės uniformas

Nuo rugsėjo 1 d. LKNUC mokiniai dėvės uniformas

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras parengė atmintines mokytojams ir tėvams

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras parengė atmintines mokytojams ir tėvams

Linkime visiems LKNUC mokiniams saulėtos, gražios, pilnos neišdildomų įspūdžių ir saugios vasaros!!!

Informacija stojantiesiems į profesines ir aukštąsias mokyklas

Archyvai