LKNUC Erasmus+ projekte „Make it Work“

LKNUC Erasmus+ projekte „Make it Work“

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras dalyvauja  Erasmus + projekte  „Make it Work“. Šiame projekte dalyvauja penkios šalys: Italija, Graikija, Belgija, Lenkija ir Lietuva. Projekto trukmė – 24 mėn. Šis projektas skirtas klausos negalią turintiems asmenims (jaunuoliams) bei profesinio (karjeros) konsultavimo specialistams dirbantiems su klausos negalią turinčiu jaunimu. Projekto tikslas – sukurti  priemonių rinkinį, padėsiantį klausos negalią turintiems asmenims, jiems prieinamu būdu  (išverstą į projekte dalyvaujančių šalių gestų kalbas), savarankiškai rasti informacijos darbo užimtumo klausimais bei sėkmingai  integruotis į darbo rinką.

Š. m. gegužės 22-24 dienomis vyko pirmasis susitikimas su projekto partneriais Krokuvos Janušo Korčako spec. kurčiųjų mokymo ir ugdymo centre (Specjalny Osrodek SzkolonoWychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka w Krakowie)  Lenkijoje.

Pažintinė ekskursija Valstybės pažinimo centre

Pažintinė ekskursija Valstybės pažinimo centre

LKNUC vyko stovykla „Mažieji atradėjai“

LKNUC vyko stovykla „Mažieji atradėjai“

Edukacinis renginys  Vilniaus Vilties spec. mokyklos-multifunkcinio centro mokiniams

Edukacinis renginys Vilniaus Vilties spec. mokyklos-multifunkcinio centro mokiniams

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės prevencinė pamoka „Saugus elgesys prie vandens“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės prevencinė pamoka „Saugus elgesys prie vandens“

Archyvai