Lietuvių gestų kalbos savarankiško mokymosi programos girdintiems

LGK SAVARANKIŠKO MOKYMOSI PROGRAMOS GIRDINTIESIEMS Kompiuterinė ...

Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos mokymosi programa
pradedantiesiems
, medžiagos rengėjai: Mantrimas Danielius, Andrius
Barisevičius, Loreta Lazauskaitė-Ignatavičienė, Tomas Ivanauskas, Vaida
Ivanauskienė, Nijolė Pivorienė, Vytautas Pivoras, Virginija Navickienė, 2008.


LGK SAVARANKIŠKO MOKYMOSI PROGRAMOS GIRDINTIESIEMS Kompiuterinė ...

Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos mokymosi programa
pažengusiesiems
, medžiagos rengėjai: Sonata Balevičienė, Vaida
Baniackaitė, Daiva Baravykienė, Mantė Grikpėdytė, Tomas Ivanauskas,
Nijolė Pivorienė, Vytautas Pivoras, Milda Pošiūtė-Žebelienė, 2012.

Archyvai

Skip to content