Tarptautinių renginių savaitė LKNUC

Tarptautinių renginių savaitė LKNUC

Gegužės 17-19 dienomis Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre viešėjo tarptautinio tinklo HIPEN (The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments)( http://hipen.eu/ )nariai iš Prancūzijos, Čekijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Lenkijos, Serbijos bei Ispanijos Karalystės. 27 atstovai LKNUC direktorės S. Beniušienės kvietimu Lietuvoje organizavo savo kaspusmetinį susitikimą, kurio metu aptartos tinklo veiklos, nuveikti darbai ir ateities planai. Didžiausias dėmesys tokių susitikimų metu skiriamas tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai ir naujų projektų inicijavimui.

Lietuvos iniciatyva HIPEN narių viešnagės metu gegužės 18 d. organizuota tarptautinė konferencija „MOKINIŲ SU KLAUSOS SUTRIKIMAIS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIS“. Konferencija vyko LR Seime, o konferencijos transliaciją tiesioginiu eteriu galima buvo stebėti Youtube platformoje. Konferencijos metu pristatytos įvairių Europos šalių patirtys kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įtraukties srityje. Konferencija susilaukė didelio susidomėjimo. Jos įrašą lietuvių bei anglų kalbomis su vertimu į lietuvių gestų kalbą galima pamatyti paspaudus nuorodas.

LT: https://www.youtube.com/watch?v=vsgR2mLTnTA

EN: https://www.youtube.com/watch?v=eouL0TO71Wo ir https://www.youtube.com/watch?v=x3YIrQU625k .

Direktorė Svetlana Beniušienė

AŠ PADEDU PAUKŠTELIAMS

AŠ PADEDU PAUKŠTELIAMS

Žibintų šventė LKNUC darželyje

Žibintų šventė LKNUC darželyje

Tolerancijos diena. LKNUC ikimokyklinių grupių vaikai lankėsi Santariškių darželyje

Tolerancijos diena. LKNUC ikimokyklinių grupių vaikai lankėsi Santariškių darželyje

Lapkričio 16 d. LKNUC vyko netradicinės integruotos pamokos- sveikos gyvensenos diena

Lapkričio 16 d. LKNUC vyko netradicinės integruotos pamokos- sveikos gyvensenos diena

Archyvai