ISTORIJOS PAMOKOS NETRADICINĖJE APLINKOJE

ISTORIJOS PAMOKOS NETRADICINĖJE APLINKOJE

Š.m. gegužės 15 d. II a ir dalis III gimnazijos klasių mokinių, kartu su istorijos mokytoju L.H.Petrausku ir socialine pedagoge R. Rusovičiūte vyko į Klaipėdą. Šios ilgos išvykos tikslas – istorijos pamokos gyvai – savo akimis pamatyti, pabūti ir susipažinti su Antrojo pasaulinio karo laikų gynybiniais įtvirtinimais prie Baltijos jūros „Memel Nord“ bei apsilankyti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietę-bunkerį.

Pirmoje stotelėje „Memel Nord“ mokiniai nusikėlė 70 metų atgal: savo akimis pamatė torpedų liekanas, surūdijusias granatas, sviedinius, minas, šautuvus bei bombų skeveldras. Išmėgino savo jėgas per 0.30 min perduoti vienas kitam apie 15 kg sveriantį II Pasaulinio karo laikų vokišką artilerijos sviedinį be sprogdiklio, pajuto tikro priešlėktuvinio pabūklo (FLAK 40) sprogimo stiprumą, sukeliančias vibracijas ir garsą. Norom nenorom, bet lankantis „Memel Nord“ pajunti karo „kvapą“.

Antroje stotelėje – generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietėje-bunkeryje,  mokiniai susipažino su Lietuvos partizanų gyvenimu ir svarbiausiais įvykiais, vykusiais 1951-1953 m. Šimkaičių miškuose. Šiuose miškuose yra ir daugiau bunkerių, kurie istoriškai yra ne ką mažiau svarbūs. Viename iš bunkerių, kuris nuo vadavietės nutolęs apie 400–500 metrų, 1948 m. Šv. Kalėdas praleido Lietuvos laisvės kovotojai, partizanai Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Aleksandras Grybinas-Faustas. Kitas bunkeris buvo atsarginė generolo Jono Žemaičio-Vytauto slėptuvė, deja, persikelti į ją  nespėjo. Išdavus, šiandien atstatytą vadavietę, generolas J. Žemaitis, sovietams panaudojus migdančiąsias dujas, šiame bunkeryje buvo paimtas gyvas, išvežtas tardymui į Maskvą ir ten 1954 m. lapkričio 26dieną,  Butyrkų kalėjime sušaudytas. Iki šiol nėra žinoma, kur palaidotas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, generolas Jonas Žemaitis-Vytautas.  Išgirdę Šimkaičių kaimo, buvusio istorijos mokytojo, Jono Milerio pasakojimą, visi mokiniai panoro nusileisti į  1,8 m. aukščio ir 2X3 m. pločio bunkerį. Šiam norui neatsispyrė ir lydintys pedagogai.

Istorijos pamokos gyvai  leidžia mokiniams prisiliesti prie istorijos, neleidžia užmiršti, kas buvome, dėl ko kovojome ir kas esame šiandien.

 

istorijos mokytojas L.H.Petrauskas

socialine pedagoge R. Rusovičiūtė

VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRO EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS LKNUC MOKINIAMS

VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRO EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS LKNUC MOKINIAMS

UŽGAVĖNĖS – TRADICINĖ ŠVENTĖ

UŽGAVĖNĖS – TRADICINĖ ŠVENTĖ

Bendra metodinė diena su ,,Atgajos“ spec. mokyklos kolegomis

Bendra metodinė diena su ,,Atgajos“ spec. mokyklos kolegomis

TARPTAUTINIS ETWINNING PROJEKTAS „CHRISTMAS MAGIC“ BAIGĖSI

TARPTAUTINIS ETWINNING PROJEKTAS „CHRISTMAS MAGIC“ BAIGĖSI

No Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Archyvai