Švietimo pagalbos ir vertinimo skyrius

Vedėja Daiva Burkauskienė

Švietimo pagalbos ir vertinimo skyrius organizuoja ir vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir vykdo įvairiapusės specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą vaikams, turintiems klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus;

2. organizuoja ir vykdo tėvų, auginančių vaikus, turinčių klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus, jų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų konsultavimą;

3. pagal poreikį, bendradarbiaujant su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis,  atlieka  vaikų, turinčių klausos sutrikimų,  specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą, teikia rekomendacijas dėl jų ugdymo.

Archyvai

Skip to content