Socializacijos skyrius

Vedėja Neringa Narušytė

Socializacijos skyriaus funkcijos:

1. organizuoja ir vykdo neformaliojo švietimo programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą.

2. užtikrina  pamokų ruošos ir popamokinės veiklos organizavimą, saugios, estetiškos, mokinio poreikius atitinkančios, aplinkos kūrimą.

3. organizuoja mokinių apgyvendinimą bendrabutyje, pedagoginės, socialinės, pirmosios medicininės pagalbos teikimą po pamokų.

4. rūpinasi bendrabučio edukacinių erdvių atnaujinimu, inicijuoja aprūpinimą baldais ir minkštu inventoriumi.

5. koordinuoja mokinių maitinimo organizavimą.       

Archyvai

Skip to content