Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
LKNUC mokytojų vizitas Slovėnijoje

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė R. Saulėnienė, lietuvių gestų kalbos mokytoja V. Ivanauskienė ir biologijos mokytoja surdopedagogė I. Šilaikienė š. m. lapkričio mėn. 19-23 d. dalyvavo Slovėnijoje vykusiame Erasmus+ KA1 programos projekte Nr. 2018-1-LT01-KA104-046795 „Darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais, kompetencijų tobulinimas“. Vizite buvo tobulinamos darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais kompetencijos, stebimas tarptautinių partnerių darbas, dalinamasi gerąja patirtimi.

                      Projekte dalyvavo trys Lietuvos organizacijos: Psichosocialinės ir darbo integracijos centras, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras ir Lietuvos neįgaliųjų draugija. Projekto partneriai buvo Slovėnijos kurčiųjų mokykla „Zavod za gluhe į naglušne Liubliana“. 

Patirtimi dalinosi Slovėnijos organizacijos, dirbančios su suaugusiais neįgaliais ir klausos sutrikimus turinčiais asmenimis: Liublijanos kurčiųjų mokykla, Slovėnijos suaugusiųjų edukacijos centras,  vaikų darželis „Ledina“, kuriame integruoti neįgalieji vaikai, Technologijų gimnazija Kamnik mieste,  suaugusiųjų užimtumo organizacija Litijos mieste. Vyko tarptautinė konferencija, kur Liublijanos įstaigų atstovai parengė pranešimus apie savo organizacijų veiklas. Dalyviai iš Lietuvos pristatė savo organizacijas, kurios dalyvauja šio projekto veiklose.

                      Projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su gerąja darbo patirtimi Slovėnijos ugdymo įstaigose, sužinojo apie įvairius vykdomus projektus bei veiklas, skirtas neformaliam ugdymui, taip pat turėjo galimybę susipažinti su suaugusių neformaliuoju švietimu. Įgytą patirtį dalyviai galės pritaikyti savo įstaigose, vykdydami bendrus įvairius projektus su savo bendruomenės nariais, perimant tarptautinių partnerių patirtį, panaudojant kultūrinio paveldo tradicijas. Erasmus+ projekto metu dalyviai pagilino savo kompetencijas, praplėtė anglų kalbos žinias, sustiprino gestų kalbos mokėjimo įgūdžius ir tobulino kitas kompetencijas.

 

biologijos mokytoja surdopedagogė  I. Šilaikienė ir

surdopedagogė  R. Saulėnienė

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas