Patalpų nuomos konkursas

Patalpų nuomos konkursas

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras skelbia viešą nuomos konkursą mokslo paskirties patalpoms Vilniuje, adresu Filaretų g. 36-2, 2022.05.02 – 2032.03.27 (10 metų) laikotarpiui.

Išnuomojamų patalpų plotas – 44,87 kv. metrai.

Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą plotą (be komunalinių mokesčių):

1 mėn. – 135,00 Eur, sutartyje numatant kainos perskaičiavimą kas 2 metus pagal rinkos tendencijas.

Pradinis dalyvio įnašas (depozitas) – 400,00 Eur.

Įnašas sumokamas į atsisk. sąsk. Nr . LT857300010002461453 AB banke ,,Swedbank“, kodas 73000.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 20 d., 12 val. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 11.30 val. adresu Filaretų g. 36, Vilnius, 101 kab. Beatričei Babarskaitei (tel. pasiteirauti 8 5 240 5087), užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: ,,Patalpų viešajam nuomos konkursui“ ir nuomojamų patalpų adresas arba el. paštu: beatrice.babarskaite@lknuc.lt.

Voke arba siunčiamų dokumentų pakete turi būti:

  1. Užpildyta paraiška, kurioje nurodoma dalyvio ar jo įgalioto asmens rekvizitai, siūloma nuomos kaina (1 priedas) (dėl priedo formos kreiptis aukščiau nurodytu adresu);
  2. Dokumentas, patvirtinantis sumokėtą pradinį dalyvio įnašą – depozitą (banko išrašas);
  3. Juridinio ar fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar registracijos pažymėjimas).

Nuomos konkurso komisijos posėdis vyks ir vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2022 m. balandžio 20 d., 13 val., adresu Filaretų g. 36, Vilniuje, 101 kab.

Neįvykus pirminiam konkursui, pakartotinis dalyvių vertinimas bus vykdomas 2022 m. balandžio 29 d. 13.00 val.

Kviečiame dalyvauti konkurse „Iliustruotoji lietuvių gestų kalba – 2023“

Kviečiame dalyvauti konkurse „Iliustruotoji lietuvių gestų kalba – 2023“

Šimtadienis

Šimtadienis

LKNUC dalyvavo akcijoje “Prikelk daiktą antram gyvenimui“

Sporto salės nuomos konkursas

Sporto salės nuomos konkursas

Archyvai