LKNUC pedagogai  ERASMUS+KA1 „ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste“ projekte

LKNUC pedagogai ERASMUS+KA1 „ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste“ projekte

Vykdant VšĮ Psichosocialinės ir darbo integracijos centro projekto ERASMUS+KA1 „ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste“ veiklas, š. m. vasario 21–25 dienomis ir balandžio 3–10 dienomis LKNUC pedagogės D. Burkauskienė, R. Buikauskienė, S. Barčienė ir R. Rusovičiūtė vyko į Slovėniją (Liublianą) ir Siciliją (Palermo). Projekte dalyvavo po dešimt žmonių iš įvairių Lietuvos įstaigų ir organizacijų, kasdieniniame darbe susiduriančių su kurčiųjų profesiniu konsultavimu, mokymu ir pagalba sėkmingai integruojant juos į darbo rinką. Vizitų metu buvo susipažinta su priimančių organizacijų (Liublianos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana) ir NVO Taikomosios psichologijos akademijos (APA, Palermo)) veiklomis, kitomis šių miestų (šalių) organizacijomis, kurios dirba neįgaliųjų labui.

Pirmojo etapo (vizito į Liublianą) metu aplankyta ir susipažinta su Slovėnijos valstybine institucija – Liublianos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla, kurioje ugdomi kurtieji, neprigirdintieji ir turintys kalbos sutrikimų bei autizmo spektro sutrikimų vaikai. Pagrindinis mokyklos uždavinys – pasiekti kuo geresnių rezultatų atskleidžiant kuo daugiau neįgalaus vaiko gebėjimų, ypatingą dėmesį kreipiant į klausos, Slovėnų gestų kalbos ir ryšio plėtrą. Susipažinta su šios mokyklos struktūra, darbuotojų darbo patirtimi, stebėtos profesinio mokymo pamokos, bendrauta su mokyklos pedagogais, specialistais, mokiniais. Projekto dalyviams teko lankytis Liublianos pašto, ekonomikos ir telekomunikacijos mokykloje-centre (Šolski centre za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Liubljana), kur studijuoja klausos negalią turintys asmenys, pamatyti, kaip veikia pirmasis televizijos kanalas Slovėnijoje („TIPK TV“), skirtas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų auditorijai, viešėti jų studijoje. Bendrauta su klausos negalią turinčiu šio kanalo įkūrėju. Gerąja neįgaliųjų įdarbinimo ir integracijos į darbo rinką patirtimi pasidalijo viena iš kavinių tinklo savininkių, jau ne vienerius metus padedanti neįgaliesiems sėkmingai integruotis į visuomenę, sukurdama jiems darbo vietas. Šio vizito metu projekto dalyviai ne tik aplankė įvairias įstaigas, organizacijas, bet ir buvo supažindinti su Slovėnijos švietimo, neįgalių asmenų profesinio mokymo bei sėkminga įdarbinimo sistema. Aktyvios dalyvių diskusijos, dalijimasis savo šalių darbo patirtimi, vyko po išklausytų paskaitų: „Bendras profesinis orientavimas priimančioje šalyje“ (Slovėnijoje), „Priimančio partnerio kurčiųjų profesinio orientavimo metodikos“ (Šolski centre za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Liubljana), „Kurčiųjų profesinis konsultavimas ir mokymas“, „Profesinis orientavimas kurčiojo artimoje aplinkoje“ (Slovėnija). Vizito pabaigoje vyko aptarimas. Kiekvienas projekto dalyvis išsakė nuomonę, ką galėtų pritaikyti savo darbe.

Antrojo etapo (vizito į Palermą) metu aplankyta ir susipažinta su NVO Taikomosios psichologijos akademijos (APA) veikla, darbuotojų darbo patirtimi, lankytasi organizacijose, dirbančiose neįgaliųjų ir klausos negalią turinčių asmenų labui: Nacionalinėje Sicilijos agentūroje (SUAP) ir jos padalinyje (A.N.F.E.), kuris specializuojasi būtent neįgalių asmenų įdarbinimu, profesine kvalifikacija, Nacionalinėje kurčiųjų organizacijoje (ENS) bei neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių paslaugų centre, kuris konsultuoja ir padeda neįgaliesiems pradėti ir plėtoti savo verslą. Viešėta Sicilijos kurčiųjų draugijoje, kur bendrauta su klausos negalią turinčiais asmenimis, kurie noriai dalijosi savo asmenine patirtimi karjeros, darbo klausimais. Teko lankytis ir centrinėje privačioje Palermo televizijos studijoje (TRM), kurioje dirba klausos negalią turintys asmenys ir iš kurios transliuojamos žinios italų gestų kalba. Su Italijos kurčiųjų įdarbinimo gerąja patirtimi susipažinta Sicilijos kredito banke, kurio padaliniuose Sicilijoje bei Italijoje dirba neįgalūs bei klausos sutrikimų turintys asmenys. Vizito pabaigoje dalyviai išsakė savo nuomonę, ką galėtų pritaikyti savo darbe.

Apibendrinant projekto ERASMUS+KA1 „ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste“ vykdytas veiklas Liublianoje ir Palerme, galima būtų išskirti keletą itin įdomių bei inovatyvių gerosios praktikos pavyzdžių: neįgaliųjų asmenų profesinio orientavimo, švietimo pagalbos specialistų visapusiško konsultavimo padedant pasirinkti jų poreikius atitinkančias profesijas bei užimtumo galimybes. Šios trys esminės švietimo pagalbos specialistų paslaugos atveria didesnes galimybes asmenims su klausos negalia tinkamai pasirinkti profesiją ir sėkmingai integruotis į darbo rinką. Dalyvavimas projekte Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pedagogėms buvo naudingas perimant Slovėnijos bei Italijos gerąją patirtį dirbant su klausos negalią turinčiu jaunimu – padedant jaunam žmogui apsispręsti, jį motyvuoti atsakingai planuoti savo profesinę karjerą, profesinį informavimą ir konsultavimą susieti su darbu, ieškoti būdų ir galimybių mokiniui norimą profesiją „pasimatuoti“, pažinti savo asmenybę, pasitikrinti kokius polinkius ir gebėjimus jis turėtų lavinti, kokias charakterio savybes ugdyti, norint siekti savo tikslų ir kaip prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių bei sėkmingai integruotis užimtumo pasaulyje. O taip pat pasidalinti gerąja patirtimi iš Slovėnijos ir Italijos su kitomis ugdymo ir profesinio mokymo įstaigomis, kurios dirba neįgaliųjų, taip pat ir klausos negalią turinčių asmenų labui.

Socialinė pedagogė R. Rusovičiūtė

TARPTAUTINIS ETWINNING PROJEKTAS „CHRISTMAS MAGIC“ BAIGĖSI

TARPTAUTINIS ETWINNING PROJEKTAS „CHRISTMAS MAGIC“ BAIGĖSI

eTwinning programos apdovanojimai 2019

eTwinning programos apdovanojimai 2019

Tarptautinis vaikų meno projektas „Vėduoklė mamai 2019“

MOKINIAI GAVO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMUS

MOKINIAI GAVO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMUS

No Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Archyvai