LKNUC ir NŠA organizuoti mokymai

LKNUC ir NŠA organizuoti mokymai

Kovo 14 d. LKNUC vyko Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir LKNUC organizuoti mokymai, skirti bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems su klausos sutrikimą turinčiais vaikais. Mokymų metu dalyviai stebėjo LKNUC  mokytojų Agnės Jurelės, Vitalijos Šlapšinskienės ir Mildos Pošiūtės-Žebelienės lietuvių kalbos ir literatūros pamokas skirtingose klasėse, taip pat išklausė Centre dirbančių pedagogų ir specialistų pranešimus: Laura Šližienė kalbėjo apie pagalbą klasėje mokiniui su klausos sutrikimu, Milda Pošiūtė-Žebelienė pristatė lietuvių kalbos mokymo aspektus dirbant su klausos sutrikimą turinčiais mokiniais, o Rasa Buikauskaitė-Kurzenkovė dalijosi neprigirdinčių ir kurčių mokinių patirtimi mokantis bendrojo lavinimo mokykloje.

R. Buikauskaitė-Kurzenkovė, I. Stelmokienė

Žemės diena

Žemės diena

Paroda

Paroda

LKNUC XX-ojo amžiaus 60 – 70-ojo dešimtmečio mokinių portretų galerija

LKNUC XX-ojo amžiaus 60 – 70-ojo dešimtmečio mokinių portretų galerija

Kviečiame dalyvauti konkurse „Mano rankose lietuviškas žodis“

Kviečiame dalyvauti konkurse „Mano rankose lietuviškas žodis“

Archyvai