Kviečiame į konferenciją

Kviečiame į konferenciją

Gegužės 18 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras bendradarbiaujant su HIPEN (The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments.) organizuoja konferenciją MOKINIŲ SU KLAUSOS SUTRIKIMAIS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIS“, skirtą švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams bei kitiems suinteresuotiems mokyklos bendruomenės nariams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už įtrauktį, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, besidomintiems mokinių su klausos sutrikimais ugdymu.

Konferencijos tikslas – susipažinti su Europos šalyse įsitvirtinusiais bei kuriamais mokinių su klausos sutrikimais įtrauktiems modeliais, praktiniais kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įtrauktiems aspektais.

Konferencija vyks kontaktiniu būdu LR Seimo konferencijų salėje (III rūmuose, Gedimino gr. 53) (dalyvių skaičius ribotas, vykdoma registracija) bei nuotoliniu būdu be išankstinės registracijos. Atsižvelgiant į temos aktualumą tiesioginę konferencijos transliaciją galės stebėti visi norintieji. Tiek transliacija tiek konferencija Seime bus verčiami į lietuvių bei lietuvių gestų kalbas.

Stebėti konferenciją bus galima jungiantis šia NUORODA.

Konferencijos programa:

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Pažymos apie dalyvavimą nebus išduodamos.

Daugiau informacijos: Svetlana Beniušienė, svetlana.beniusiene@lknuc.lt

Kviečiame dalyvauti konkurse „Iliustruotoji lietuvių gestų kalba – 2023“

Kviečiame dalyvauti konkurse „Iliustruotoji lietuvių gestų kalba – 2023“

Šimtadienis

Šimtadienis

LKNUC dalyvavo akcijoje “Prikelk daiktą antram gyvenimui“

Sporto salės nuomos konkursas

Sporto salės nuomos konkursas

Archyvai