Viešinamas tinklo pertvarkos planas

DĖMESIO!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymо Nr. V-1212 „Dėl Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 p. skelbiame BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PROJEKTĄ.

Kviečiame LKNUC bendruomene su juo susipažinti bei teikti pasiūlymus Centro tarybai iki rugsėjo 16 d. adresu: rastine@lknuc.lt

Rugsėjo 9 d., 15.00 val. organizuojamas viešas plano svarstymas su Ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojais (Bistryčios g. 9A).

Rugsėjo 9 d., 16.00 val. organizuojamas viešas plano aptarimas su mokinių tėvais.

https://deafcenter-my.sharepoint.com/…/EUB…

Saugaus eismo pamokėlė

Saugaus eismo pamokėlė

ŠMSM patvirtintos rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo klausos sutrikimų turintiems mokiniams bendrajame ugdyme

ŠMSM patvirtintos rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo klausos sutrikimų turintiems mokiniams bendrajame ugdyme

Sporto renginys „Sportas sveikata – visų nuotaika gera“

Sporto renginys „Sportas sveikata – visų nuotaika gera“

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ II-etapas.

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ II-etapas.

Archyvai