Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjeros, profesinio informacivo ir konsultavimo paslaugas LKNUC teikia socialinė pedagogė Rasa Rusovičiūtė

Kreipkis į mane, jeigu:
• nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
• abejoji savo pasirinkimais;
• nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
• nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.).

Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda mokiniams spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Klasių vadovai ugdymą karjerai integruoja į klasių veiklas

Profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo  klausimais galima kreiptis į socialinę pedagogę arba ieškoti informacijos savarankiškai:

 Soc. pedagogo kabinete (103):  Skaitykloje (206 kab.)
Individualios mokinių konsultacijos:
• suteikiama informacija apie įvairias profesijas bei specialybes;
Savarankiška mokinių informacijos paieška apie:
• profesijų bei specialybių įvairovę;
• tolesnio mokymosi galimybes;
• atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą;
• studijų programas, priėmimo mokytis sąlygas.
• dėl tolesnio mokymosi galimybių;
• studijų programas, priėmimo sąlygas;
• atskirų profesijų ypatumus, profesijų įsigijimo galimybes;
• padedama mokiniams išsiaiškinti savo profesinį kryptingumą bei tinkamumą;
• informuojama apie kvalifikacijas, kvalifikacijos įsigijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes;
• padedama mokiniams apsispręsti, ką jie norėtų veikti baigę mokyklą.

ProHear

Neįgalaus jaunimo įdarbinimas atviroje darbo rinkoje – LEAD

Asmenų, turinčių klausos sutrikimų, įsidarbinimo galimybių tobulinimas

Lietuvos aukštosios mokyklos ir profesinės mokyklos:
Aukštosios mokyklos: https://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/aukstosios-mokyklos

Profesinės mokyklos: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/profesinis-mokymas

Siūloma naudotis puslapiais internete:

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema http://www.aikos.smm.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapis http://www.smm.lt
Gidas į profesijų pasaulį, profesijų aprašai su nuotraukomis http://www.profesijupasaulis.lt
Karjeros planavimo žingsniai, el.knygų ,,Profesijų aplankas“ ir „Beveik šimtas profesijų Jums“ versijos (Euroguidance Lietuva) http://www.euroguidance.lt
Karjeros planavimas http://www.kps.lmitkc.lt
Egzaminų centro informacija (Nacionalinis egzaminų centras) http://www.egzaminai.lt/naujienos
Išsami informacija apie mokymąsi Lietuvoje (informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, priėmimo sąlygos) http://www.studijos.lt
Elektroninis leidinys abiturientams (priėmimo taisyklės, atvirų durų dienos, studijų programos) http://www.kurstudijuoti.lt 
Apie studijas Lietuvoje ir užsienyje http://www.kurstoti.lt
Mokslas, darbas, karjera www.karjerosmokykla.europoss.lt
Įsidarbinimo galimybių barometras (Užimtumo tarnyba) http://www.uzt.lt
Studijos užsienyje http://www.studijosuzsienyje.lt
http://www.kastu.lt/studijos_uzsienyje
http://europa.eu
http://www.fox.lt
www.onthemove/eu.hi.is

Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga Plačiau>>
Karjeros vadovas. Mokinio knyga Plačiau>>
Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą Plačiau>>

Filmukai apie karjeros planavimą. 4 karjeros planavimo žingsniai:

Darbas ES Plačiau>>

VYKDOMAS PROJEKTAS „KARTU“ (2018-2021m.)

KVIETIMAS_spaudai 20180608

Skelbimas viesinimui_KARTU_20180608

Archyvai

Skip to content