Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Ugdymas karjerai

Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda mokiniams spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Klasių vadovai ugdymą karjerai integruoja į klasių veiklas

Profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo  klausimais galima kreiptis į socialinę pedagogę arba ieškoti informacijos savarankiškai:

 Soc. pedagogo kabinete (103):  Skaitykloje (206 kab.)
Individualios mokinių konsultacijos:
• suteikiama informacija apie įvairias profesijas bei specialybes;
Savarankiška mokinių informacijos paieška apie:
• profesijų bei specialybių įvairovę;
• tolesnio mokymosi galimybes;
• atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą;
• studijų programas, priėmimo mokytis sąlygas.
• dėl tolesnio mokymosi galimybių;
• studijų programas, priėmimo sąlygas;
• atskirų profesijų ypatumus, profesijų įsigijimo galimybes;
• padedama mokiniams išsiaiškinti savo profesinį kryptingumą bei tinkamumą;
• informuojama apie kvalifikacijas, kvalifikacijos įsigijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes;
• padedama mokiniams apsispręsti, ką jie norėtų veikti baigę mokyklą.

 

ProHear Neįgalaus jaunimo įdarbinimas atviroje darbo rinkoje – LEAD

Asmenų, turinčių klausos sutrikimų, įsidarbinimo galimybių tobulinimas

 

Lietuvos aukštosios mokyklos ir profesinės mokyklos:
Aukštosios mokyklos: https://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/aukstosios-mokyklos

Profesinės mokyklos: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/profesinis-mokymas

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui http://www.lamabpo.lt/

Siūloma naudotis puslapiais internete:

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema http://www.aikos.smm.lt
Informacija moksleiviams, studentams, jų tėvams ir visai visuomenei  apie mokslą ir studijas Lietuvoje bei dabar vykstančią mokslo ir studijų sistemos pertvarką http://www.mokslas.lt
Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapis http://www.smm.lt
Karjeros planavimo centras http://rmtkr.w3.lt
Gidas į profesijų pasaulį, profesijų aprašai su nuotraukomis http://www.profesijupasaulis.lt
Karjeros planavimo žingsniai, el.knygų ,,Profesijų aplankas“ ir „Beveik šimtas profesijų Jums“ versijos (Euroguidance Lietuva) http://www.euroguidance.lt
Karjeros planavimas http://www.kps.lmitkc.lt
Egzaminų centro informacija (Nacionalinis egzaminų centras) http://www.egzaminai.lt/naujienos
Išsami informacija apie mokymąsi Lietuvoje (informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, priėmimo sąlygos) http://www.studijos.lt
Elektroninis leidinys abiturientams (priėmimo taisyklės, atvirų durų dienos, studijų programos) http://www.kurstudijuoti.lt 
Rasite studijų programas, prašymo blankus, priėmimo datas) (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija) www.lamabpo.lt
Apie studijas Lietuvoje ir užsienyje http://www.kurstoti.lt
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba http://www.darborinka.lt
Mokslas, darbas, karjera www.karjerosmokykla.europoss.lt
Įsidarbinimo galimybių barometras (Lietuvos darbo birža) http://www.ldb.lt
Informacija ieškantiems darbo www.ldrmt.lt
Kurčiųjų karjera http://www.deafvision.net.
Studijos užsienyje http://www.studijosuzsienyje.lt
http://www.kastu.lt/studijos_uzsienyje
http://europa.eu
http://www.fox.lt
www.onthemove/eu.hi.is

Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga Plačiau>>
Karjeros vadovas. Mokinio knyga Plačiau>>
Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą Plačiau>>

Filmukai apie karjeros planavimą. 4 karjeros planavimo žingsniai:

Darbas ES Plačiau>>

VYKDOMAS PROJEKTAS „KARTU“ (2018-2021m.)

KVIETIMAS_spaudai 20180608

Skelbimas viesinimui_KARTU_20180608

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas