Svečiuose  – socialinio partnerio Vilniaus „Vilties “spec.mokyklos-multifunkcinio centro lektorės

Svečiuose – socialinio partnerio Vilniaus „Vilties “spec.mokyklos-multifunkcinio centro lektorės

Š. m. lapkričio mėn. 4 d. pranešimus ,,Kaip mokyti vaiką su kompleksiniu sutrikimu, kuris neturi verbalinės komunikacijos?“ švietimo pagalbos specialistų bei humanitarinių mokslų ir menų mokytojų metodinių grupių nariams skaitė viešnios: laikinai einanti „Vilties“spec. mokyklos-multifunkcinio centro direktoriaus pareigas V. Liaudanskienė ir logopedė E. Tijunonienė. Šioje mokykloje mokosi įvairių sutrikimų turintys mokiniai nuo 3 iki 21 metų amžiaus. Apie 85 proc. mokinių turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Bendravimas labai svarbus žmogaus gyvenime, apie 70 proc. savo laiko mes praleidžiame komunikuodami vieni su kitais. Todėl didžiausias iššūkis mokytojams – kaip individualizuoti ugdymo turinį labai skirtingiems, dažnai jokios komunikacijos neturintiems mokiniams? Lektorės pabrėžė, kad svarbu glaudus ryšys su mokinių tėvais, komandinis mokytojų darbas, siekiant tų pačių tikslų, konkrečiam mokiniui labiausiai tinkančios augmentinės alternatyviosios komunikacijos sistemos parinkimas. Viešnios pasidalino konkrečiais teksto pritaikymo (adaptavimo) bei logopedinio darbo ypatumų įvairius sutrikimus turintiems mokiniams pavyzdžiais, juos papildydamos video medžiaga.

                      Mūsų centro mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai pritarė lektorių iš „Versmės“ spec. mokyklos-multifunkcinio centro išsakytai nuomonei, kad teigiamus ugdymo proceso rezultatus gali užtikrinti visų dalyvių – mokinių, tėvų bei mokytojų motyvacija, mokytojų kompetencija, administracijos palaikymas.

                      Kolegų pasidalinimas konkretaus praktinio darbo pavyzdžiais, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius yra būtent tai, ko labiausiai trūksta šiuolaikiniui mokytojui profesinio tobulėjimo kelyje.

Surdopedagogė R. Vyšniūnienė

VPK inspektorės paskaitos apie administracinę ir baudžiamąją atsakomybę

VPK inspektorės paskaitos apie administracinę ir baudžiamąją atsakomybę

Lapkričio 25-oji LKNUC- netradicinių pamokų- Atradimų diena.

Lapkričio 25-oji LKNUC- netradicinių pamokų- Atradimų diena.

LKNUC mokiniams pristatytas tarptautinis „Spreadthesign“ žodynas

LKNUC mokiniams pristatytas tarptautinis „Spreadthesign“ žodynas

Atviros pamokos Vilniaus Šilo spec. mokykloje

Atviros pamokos Vilniaus Šilo spec. mokykloje

Archyvai