Svarbi informacija dėl ugdymo organizavimo nuo sausio 11 d.

Gerbiami LKNUC bendruomenės nariai,

Informuojame, kad nuo sausio 11 d. ugdymas 5-IV klasių mokiniams bus vykdomas kontaktiniu būdu Centre, užtikrinant visus saugumo reikalavimus. Mokykloje nuolat valomos ir dezinfekuojamos patalpos, san. mazgai, matuojama temperatūra, dėvimos kaukės ir laikomasi srautų reguliavimo reikalavimų.

Visi mokiniai, atvykstantys iš kitų savivaldybių, turi turėti popierinę arba elektroninę savo mokymosi sutarties kopiją pateikti policijai, kad praleistų. Jei jos neturite, susisiekite su klasės vadovu.

Kaukių dėvėjimas mokykloje yra privalomas visą laiką! Nesilaikant šio reikalavimo bus imtasi griežtų administracinių priemonių. Turime saugoti savo ir mokytojų sveikatą. Kaukėmis privalo pasirūpinti patys mokiniai.

Taip pat primenu, kad tėvai, kurie nuspręs neleisti savo vaikų į mokyklą turi tam teisę be jokios pateisinamos priežasties karantino laikotarpiu. Šiems vaikams bus siunčiamos individualios užduotys, bet nevyks nuotolinės pamokos, nes pagrindinis ugdymas vyks kontaktiniu būdu. Apie savo sprendimą neatvykti prašau informuoti savo klasės vadovą iki sausio 10 d. Užduotis privaloma atlikti laiku, kitaip bus vertinama kaip pamokų nelankymas be pateisinamos priežasties. Tai turės įtakos semestro ir metiniam vertinimui.

Pradinis ugdymas toliau bus tęsiamas kontaktiniu būdu.

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl nuo sausio 11 d. visi priešmokyklinio ugdymo mokiniai („Nykštukų“ gr.) turi lankyti darželį. Ikimokyklinis ugdymas yra vykdomas tik tų tėvų vaikams, kurie neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Prašau vadovautis šia rekomendacija. Jos nepaisant bus reikalaujama pateikti darbdavio pažymą apie darbo pobūdį. 

Laukiame visų sugrįžtant ir būkite sveiki.

LKNUC pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

LKNUC pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

Kalėdinių varpelių aidas Europos mokyklose

Kalėdinių varpelių aidas Europos mokyklose

LKNUC DARŽELIO „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ KALĖDAS PASITINKA ZOOM PROGRAMOS PAGALBA

LKNUC DARŽELIO „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ KALĖDAS PASITINKA ZOOM PROGRAMOS PAGALBA

Svarbi informacija dėl mokymosi karantino metu!

Archyvai