Svarbi informacija dėl mokymosi karantino metu!

Gerbiami mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai),Informuojame, kad atsižvelgiant į šalyje nuo 11.07 d. skalbiamą visuotinį karantiną, atsiranda pakitimų LKNUC ugdymo organizavime.

Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas bei Vyriausybės sprendimus dėl karantino sąlygų LKNUC nuo lapkričio 9 d. ugdymą organizuos taip:

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinis ugdymas bus vykdomas įprastu būdu, laikantis visų saugumo reikalavimų. Tėvai į patalpas nebus įleidžiami! Tėvai, esant galimybei, raginami vaikų į darželį nevesti.

2. Parengiamosios – 4 klasės mokinių ugdymas bus vykdomas įprastu būdu mokyklos patalpose laikantis visų saugumo reikalavimų. Tėvai įleidžiami tik iki rūbinės. Po mokyklos teritoriją tėvams vaikščioti griežtai draudžiama!

3. 5-12 klasių mokiniams mokymas ir švietimo pagalba (tarties pamokos) bus vykdomas mišriuoju būdu, t. y. lapkričio 9-13 – kontaktiniu būdu mokykloje, lapkričio 16-20 -nuotoliniu būdu, lapkričio 23-27 – kontaktiniu būdu mokykloje. Mokinių tėvai į patalpas įleidžiami tik iki rūbinės. Dėl įrangos (planšetinių kompiuterių) nuotoliniam mokymuisi (kas jos neturi) kreipkitės į savo klasių vadovus.

4. Bendrabučio veikla bus vykdoma įprastu būdu.

5. Maitinimas organizuojamas kaip įprastai.

6. Neformaliojo švietimo (būrelių) veikla bus vykdoma įprastai, išskyrus nuotolinio mokymosi savaitę, laikantis visų saugumo priemonių.

7. Karantino laikotarpiu užsiėmimai baseine antrokams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams yra stabdomi!

8. Švietimo pagalba bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams bus teikiama pagal individualų susitarimą tarp tėvų ir surdopedagogo.

Įspėjame, kad ugdymo proceso organizavimas gali būti keičiamas atsižvelgiant į aplinkybes. Apie pakeitimus bus informuojama nedelsiant. Likime visi sveiki ir vieningi!

LKNUC administracija

LKNUC pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

LKNUC pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

ŽIEMOS PRAMOGOS – VAIKŲ DŽIAUGSMAI

ŽIEMOS PRAMOGOS – VAIKŲ DŽIAUGSMAI

Svarbi informacija dėl ugdymo organizavimo nuo sausio 11 d.

Kalėdinių varpelių aidas Europos mokyklose

Kalėdinių varpelių aidas Europos mokyklose

Archyvai