Su Mokslo ir žinių diena!

Su Mokslo ir žinių diena!

Nuoširdžiai sveikiname visus LKNUC bendruomenės narius: mokinius, jų tėvelius ir pedagogus su naujais MOKSLO METAIS! 

Ypač didelės sėkmės norisi palinkėti mūsų mažiausiems, parengiamos klasės mokinukams. Su pirmais žingsniais į žinių pasaulį juos sveikino LKNUC direktorė S. Beniušienė, ŠMSM viceministras A. Plikšnys, LDK prezidentas K. Vaišnora, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos pirmininkė R. Sitavičienė, lietuvių gestų k. vertimo centro Vilniaus terit. sk. vedėja D. Dragūnienė

Linkime, kad mažos kiekvieno sėkmės taptų atspirties tašku į dideles pergales! 

Tolerancijos diena

Tolerancijos diena

Svarbi informacija dėl mokymosi karantino metu!

Išrinkta nauja LKNUC Darbo taryba

Spalio mėnesio pamokos netradicinėse aplinkose

Spalio mėnesio pamokos netradicinėse aplinkose

Archyvai