Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
SAUGESNIO INTERNETO FORUMAS BRIUSELYJE (BELGIJA)

Š. m. Saugesnio Interneto Forumas (SIF) vyko lapkričio 19-21 d. Belgijos sostinėje Briuselyje. SIF yra vienas pagrindinių metinių tarptautinių konferencijų, jau ne pirmus metus, vykstančių Europoje, į kurį suvažiuoja visi dirbantys ar kitaip su vaikais ir jaunimu susiję asmenys: švietimo darbuotojai, politikai, teisėsaugos institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokslininkai, ekspertai, taip pat tėvai bei aktyvus Saugaus Interneto Jaunimo Forumo (SIJF) nariai. Šiais metais į šį Forumą atvyko daugiau nei 250 žmonių iš maždaug 40 šalių.  Iš Lietuvos į šį forumą vyko trys, atrankos konkursą laimėję, Saugesnio Interneto ambasadoriai – Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja Rita Adomonienė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas Algirdas Keblikas ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro socialinė pedagogė Rasa Rusovičiūtė. Taip pat į šį Forumą vyko Švietimo informacinių technologijų centro tarptautinių tinklų skyriaus metodininkė Natalija Ignatova bei Saugaus Interneto Jaunimo Forumo (SIJF) koordinatorė Jūratė Drazdauskienė su SIJF nariu, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos moksleiviu, Algirdu Griška.

Forumą „Technologijų poveikis vaikams, jauniems žmonėms ir visuomenei“ atidarė Saugesnio interneto pagalbos linijų (INSAFE) koordinatorius ES  Karl‘as Hopwood‘as.

Forumo metu buvo kalbėta apie šiuolaikinių skaitmeninių technologijų poveikį vaikų (jaunimo) asmeniniam tobulėjimui. Sveikatos psichologė, konsultantė, dr. Linda Papadopoulos savo pranešime „Technologijų įtaka savitumui ir asmeniniams santykiams“ pabrėžė, kad šiandien yra būtina vaikų (jaunimo) kritinio mąstymo ugdymo svarba. Internetas tampa neatsiejama šiandieninės visuomenės, o taip pat ir vaikų (jaunimo), gyvenimo dalis. Tad gebėjimas vertinti informaciją jaunimui tampa viena iš svarbiausių kompetencijų, kurios turi padėti susigaudyti informacijos gausoje. Po šio, dr. Lindos Papadopoulos pristatymo vyko diskusija, kurioje dalyvavo Geert‘as Reynders‘as, internetinio iššūkio aukos tėvas, EMEA (Europe, Middle East and Africa) atstovė  Emma Collins, „Instagram“ politikos vadovas ir vaikų švietimo apsaugos ECP (Education Child Protection) patikėtinis Marjolijn‘as Bonthuis-Krijger‘is. Diskusija atskleidė, kad kasmet didėja vis jaunesnio amžiaus interneto vartotojų, kurie tampa priklausomi nuo interneto ir yra pažeidžiamiausia interneto vartotojų grupė. Išmanieji telefonai šiai priklausomybei plėstis tik padeda, nes internetas yra prieinamas visur ir visada. Tad, šiandien tampa būtinybė vaikus (jaunimą) mokyti kritiškai vertinti visą, internetinėje erdvėje randamą, informaciją. Ši užduotis yra visų vaikų ir jaunimo ugdytojų: tėvų, pedagogų, nevyriausybinių organizacijų pagrindinė funkcija.

Europos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės komisarė Mariya Gabriel pristatė Geresnio Interneto vaikams (BIK – Best Internet for Kids) organizuoto konkurso „#SaferInternet4EU“ nugalėtojus (Saugesnio Interneto dienai 2018). Šio konkurso tikslas buvo švietimo darbuotojų (mokytojų), nevyriausybinių organizacijų, jaunimo sukurti įrankiai ir geriausios praktikos skirtos saugesnio ir geresnio skaitmeninio pasaulio kūrimui jauniesiems interneto vartotojams. Komisarė M. Gabriel pasidžiaugė aktyviu dalyviu, kurie rūpinasi vaikų saugumu elektroninėje erdvėje, skaičiumi ir pristatė „#SaferInternet4EU Awards“ nugalėtojus. Nugalėtojai buvo atrinkti iš trijų kategorijų: organizacijų, mokytojų ir jaunimo.  Organizacijų kategorijoje pirmą vietą iškovojo „Gezinsbond“ ir „Child Focus“ iš Belgijos sukūrę įrankių ir mokymo priemonių rinkinį „Safely Online“, skirtą šviesti tėvus, siekiant apsaugoti vaikus (jaunimą) nuo kenksmingo skaitmeninio elgesio. Šis priemonių rinkinys skirtas socialiai nepalankioje padėtyje esantiems tėvams. Antrą vietą šioje kategorijoje iškovojo  „Deutsche Telekom“ su mokomąja priemone „Teachtoday“, trečiąja – „Diana“ su mokomuoju įrankiu „Būti stipriu internete“.

Jaunimo kategorijoje pirmoji vieta atiteko Graikijos Tichero vidurinės mokyklos vyresnių klasių mokiniams sukūrusiems „Stay Safe Online“ programą, skirtą 10 metų ir vyresnio amžiaus vaikams. Ši programa skatina kritinį mąstymą, teigiamą elgesį ir saugumą internetinėje erdvėje ir pateikiama keturiomis kalbomis: graikų, anglų, vokiečių ir prancūzų. Antra vieta atiteko mokinei Lili Leiber sukūrusiai mokomąją priemonę prieš elektronines patyčias. Trečioji – Lorcan Tuohy  už mokomąjį įrankį „Skaitmeninis pilietis“

Mokytojų kategorijoje pirmą vietą laimėjo pradinių klasių mokytoja iš Slovėnijos  Nina Jelen, sukūrusi kūrybinį žaidimą pradinių klasių mokiniams „Kelionė po virtualų pasaulį“ apie elgesį internete ir netinkamo interneto naudojimo riziką. Antroji vieta atiteko mokytojai Rose-Marie Farinella‘i su mokomąja medžiaga vaikams nuo 10 metų  „Neteisingos informacijos medžiotojai“ . Trečioji – mokytojams iš Lietuvos, iš Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos, lenkų kalbos ir informacinių technologijų mokytojai Martai Turlinskai bei anglų kalbos mokytojui mokytojui Eduardui Ivinskiui sukūrusiems SID Robotą.

Po apdovanojimų vyko debatai, tema „Technologijų poveikis visuomenei, iššūkiai ir kaip juos sprendžia įvairios suinteresuotos šalys“, kuriose dalyvavo konkurso  „#SaferInternet4EU“ Komisijos nariai: Anna Maria Cirazza Bildt (EP), Andrej‘us Novakov‘as (EP), Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokslų daktatė Sonia Livingstone  ir jaunasis airių verslininkas Harry McCann. Debatų metu buvo pabrėžiamas novatoriškų pagalbinių priemonių kūrimas mokytojams ir tėvams darbui su vaikais (jaunimu), ugdant jų gebėjimus priimti, atrinkti medijose skelbiamą informaciją bei lavinti jų kritinį mąstymą. Be to, aptartos tolimesnes gaires dirbant su vaikais (jaunimu) saugesnio interneto klausimais, technologijų įtaka visuomenei ir kaip visos suinteresuotos šalys gali spręsti iškilusias problemas, kad internetas taptų saugia vieta visiems mums.

Po šių debatų konferencijos dalyviai buvo pakviesti  pasirinkti dalyvauto dviejuose gilaus nardymo sesijose (Deep dive sessions). Buvo siūlomos šios temos: sekstingas (Sexting), duomenų privatumo (Data privacy), seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos ataskaitos kelionė (The journey of a report of child sexual abuse material (CSAM), internetiniai iššūkiai (Online challenges), informacijos klastotės (Deep fakes) ir jaunimas (Youth). Asmeniškai pasirinkau ir dalyvavau internetinių iššūkių (Online challenges) ir jaunimo (Youth) sesijoje. Pirmosios sesijos metu kalbėjo internetinio iššūkio aukos tėvas Geert‘as Reynders‘as bei šios grupės moderatorius, JK Vaikų interneto saugos tarnybos Vykdomosios valdybos narys Will‘as Gardner‘is. Sesijos metu buvo diskutuojama apie tai, kaip galima būtų didinti vaikų (jaunimo) supratingumą šiuo klausimu, ką jie privalėtų žinoti ir kaip spręsti šias, internetinių iššūkių problemas, tėvams, pedagogams, organizacijoms dirbančioms saugesnio interneto klausimais. Jaunimo (Youth) sesijos moderatorė, „Saferinternet“ ekspertė, Barbara Buchegger su Geresnio Interneto vaikams (BIK Youth Panel) nariais iš visos Europos pristatė penkias mini darbo grupėse temas: „Kaip skaitmeniniai įrenginiai veikia jaunus žmones?“, „Klaidingos (melagingos) naujienos“, „Svetainių kūrėjų gyvenimas“, „13-asis straipsnis (trylikamečiai)“, „GDPR (The General Data Protection Regulation – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir vaiko teisės“, „Kaip mokyti kitus saugumo?“. Grupės pagal temas dirbo penkias minutes: diskutavo, svarstė, vėliau pristatė savo mintis kitiems šios sesijos nariams ir keitė grupes, kol sudalyvavo visose šešiose mini grupėse. Ši sesija patiko tuo, kad mini grupių moderatoriais buvo BIK jaunimas, kuris pateikė labai daug gerų minčių, išsakė savo požiūrį ir išklausę visų dalyvių pasisakymus pateikė gana glaustas išvadas visais diskutuotais klausimais bei išreiškė savo poziciją, kokios iniciatyvos galėtų skatinti šiuolaikinį jaunimą saugiai ir atsakingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis.

Šių metų Saugesnio interneto forumas baigėsi pranešimu „Technologijų prieinamumas ir  poveikis visai visuomenei“. Visi forumo pranešėjai pateikė savo unikalų požiūrį į tai, kokie yra didžiausi šiandienos iššūkiai ir kokie klausimai turėtų būti prioritetiniais 2019 metais organizuojant Saugesnio interneto dieną. Apibendrinant galima teigti, kad šiame forume didžiausias dėmesys buvo skiriamas, kaip technologijos veikia vaikų ir jaunuolių savitumą ir asmeninius santykius, ir kaip skirtingos suinteresuotų šalių grupės stengiasi tinkamai spręsti iškilusius uždavinius ir ką galėtų tobulinti bei keisti savo darbe ateityje.

socialinė pedagogė, SI ambasadorė R. Rusovičiūtė

 • Renginių kalendorius
 • KONKURSAS LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
 • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
 • Pamokų laikas
 • Atostogos
 • Bendradarbiavimas
 • Pirštų abėcėlė
 • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
 • VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • PREVENCINĖS PROGRAMOS
 • SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS
 • PAGALBĄ TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS LIETUVOJE
 • TURTO NUOMOS KONKURSAS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2019 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas