Vykdomi projektai

Nuo 2020 metų kovo mėnesio pradėtas įgyvendinti eTwinning projektas „Bullyiing-NOT in our schools!“ kartu su Portugalijos partneriais.

Viso karantino laikotarpiu mokiniai kūrė projekto logotipą, žiūrėjo trumpus video apie projekte dalyvaujančias šalis, žaidė Kahoot žaidimą, dalyvavo pamokoje apie patyčias, diskutavo patyčių tema dvejuose tarptautiniuose susitikimuose. Birželio mėn. planuojamas dar vienas tarptautinis susitikimas Zoom platformoje. Projektą vainikuos draugystės apyrankės, kurias mokiniai gamins penkiose šalyse: Turkijoje, Jordanijoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje.


ERASMUS+ starteginių partnerysčių projektas  Cerebral Hearing Impairment (CHI) – Cerebrinis klausos sutrikimas –  Nr. 2019-1-FR01-KA202-062308.  

Projekto koordinatorius Union Mutualiste Enfance Famille Handicap Soins Pays de la Loire (Prancūzija). Projekto tikslinė grupė  – 6 – 15 m. vaikai su kochleariniais implantais su silpnai išplėtota žodine kalba. Trukmė 2019 m. rugsėjo 1d. –  2020 m. lapkričio 31 d. 


http://www.e-adapt.eu/

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centras dalyvauja tarptautiniame projekte deAf DigitAl PlaTform (ADAPT)

deAf DigitAl PlaTform (ADAPT) projekto tikslas – sukurti pirmą e-žurnalą, pritaikytą kurtiems paaugliams nuo 13 iki 21 metų. Iš tiesų, tai yra amžias, kada mokiniai mokosi tapti savarankiškais, pasirūpinti savimi, o jų poreikiai tampa labai svarbūs.

ADAPT konsorciumas siekia suteikti pagalbą pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojams pedagoginiais elementais, lengvai suprantamais kurtiems mokiniams, kad mokytojai galėtų ugdyti mokinių susidomėjimą mokymusi mokykloje, atverti kurčius paauglius pasauliui, sužadinti jų smalsumą, ugdyti savo žinias bei suteikti jiems priemonių bendravimui su savo aplinka, įskaitant savo šeimą ir draugus. Visa tai leis jiems pagerinti mokymosi rezultatus ir sustiprinti abstrakčių sąvokų suvokimo ir skaitymo galimybes.

E – žurnalas bus pateikiamas dviejose skirtingose ir papildomose žiniasklaidos priemonėse:• svetainė, skirta surinkti visą turimą turinį• praturtintas „kultūriškai prieinamas“ skaitmeninis žurnalas šešioms temoms:• Kurčiųjų istorija• Menas• Kurčiųjų kultūra (pvz., Kurčiųjų teisės)• Mokslas• Verslumas• Ekologija.

ADAPT projekte dalyvauja 6 partneriai, kurie yra ir HIPEN (Europos specialistų, dirbančių su klausos sutrikimų turinčiais asmenimis, tinklas):

-“11th May” (Jagodina, Serbija) – viena iš seniausių šalies spacialiojo ugdymo įstaigų Serbijoje ir Jugoslavijoje ir ketvirta specialiojo ugdymo mokykla vaikams, turintiems klausos ir kalbos sutrikimų.

-Istituto dei Sordi di Torino – IST (Turinas, Italija) – besispecializuojanti teikiant plataus spektro paslaugas ir veiklas kurtiesiems, neprigirdintiesiems ir kurčneregiams.

-Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz (Kluž-Napoka, Rumunija) – ugdymo įstaiga, kurioje ugdoma apie 200 mokinių nuo darželio iki vidurinės mokyklos.

-Specjalny Osrodek Szkolono-Wychowawczy dla Nieslyszacych (Krokuva, Lenkija) – ugdymo įstaiga, skirta kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.

-Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (Vilnius, Lietuva) – valstybinė ugdymo įstaiga, teikianti vidurinį išsilavinimą vaikams, turintiems klausos sutrikimų.

-GAUDEM (Madridas, Ispanija) – mokykla, vykdanti įtraukųjį ugdymą klausos sutrikimų turintiems mokiniams daugiau nei 40 metų.

#adaptproject#erasmus#deafteens#signlanguage#deafculture#deafrights#deafhistory#learn#design#expressypurself


Kuriame modernią ir jaukią mokymosi aplinką!

Džiaugiamės galėdami pranešti, jog Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras  pradeda įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą, kurio tikslas – didinti mūsų, klausos sutrikimų turinčių, mokinių ugdymo proceso prieinamumą ir stiprinti jo veiksmingumą.

Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos ir modernizuotos klasės, sporto ir laisvalaikio erdvės, kurios ne tik suteiks galimybę mokymo procese naudoti  naujausias technologijas ir metodus, bet ir burs mokinius turiningam laisvalaikiui.

Projekto koordinatorė Ieva Stelmokienė, mob. 867770764, el. p. ieva.stelmokiene@lknuc.lt

Daugiau informacijos www.esinvesticijos.lt


Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras dalyvauja  Erasmus + projekte  „Make it Work“(KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth, 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028637)

Projekto trukmė – 28/02/2022 – 28/02/2024

Projekto koordinatorius: Associazione Ergon a favore dei Sordi (Italija).

Partneriai:

  • Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
  • GKINTIKAS BROS (Graikija)
  • Specjalny Osrodek SzkolonoWychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka w Krakowie (Lenkija)
  • Europos kurčiųjų jaunimo sąjunga (Belgija) 

Šis projektas skirtas klausos negalią turintiems asmenims (jaunuoliams) bei profesinio (karjeros) konsultavimo specialistams, dirbantiems su klausos negalią turinčiu jaunimu.

Projekto tikslas – sukurti  priemonių rinkinį, padėsiantį klausos negalią turintiems asmenims, jiems prieinamu būdu  (išverstą į projekte dalyvaujančių šalių gestų kalbas)  savarankiškai rasti informacijos darbo užimtumo klausimais bei sėkmingai  integruotis į darbo rinką.


Erasmus+ KA 2: strateginių partnerysčių projektas „SIGN FOR CHANGE

Apie projektą

„Sign for Change“ misija – šalinti barjerus ir pateikti specialiai pritaikytas metodikas bei edukacines veiklas, kad klausos sutrikimų turintys mokiniai galėtų ugdyti pasitikėjimą savimi ir savigarbą, puoselėti savo identitetą ir tobulinti pagrindines kompetencijas, kad taptų rytojaus pokyčių kūrėjais. Projekto metu bus rengiami internetiniai kursai, skirti mokytojams, dirbantiems su kurčiais ir neprigirdinčiais mokiniais, taip pat mokiniai bus mokomi kaip patiems organizuoti kampanijas.

Tikslai

Projektu siekiama šių tikslų:

– Sukurti inovatyvų švietimo modelį, pasitelkiant socialinių inovacijų ugdymą, kuris leistų mokytojams taikyti naują požiūrį į kurčiųjų mokinių mokymą ir mokymąsi.

– Suteikti kurtiems vaikams sektinų pavyzdžių, pasitelkiant kurčiųjų bendruomenę, ypač  kurčius verslininkus, menininkus ir mokslininkus.

– Pabrėžti ir propaguoti gestų kalbą kaip įtraukiojo, inovatyvaus ugdymo priemonę.

– Suburti kurčius mokinius iš įvairių šalių, kad jie galėtų bendrauti ir stiprinti pasitikėjimą savimi kaip platesnės kurčiųjų bendruomenės nariais.

Partneriai

Friedrich Alexander Universitetas – ILI, Vokietija

Socialinių pokyčių stimulai, Graikija

Turino kurčiųjų institutas, Italija

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Lietuva

Colegio Gaudem, Ispanija

Graikų gestų kalbos centras, Graikija

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Lietuva

Projekto  trukmė – 30 mėn.   (2022 – 2024 m.)

https://sign4change.eu

Archyvai

Skip to content