Projeke ” WE ARE NOT ALONE”

Projeke ” WE ARE NOT ALONE”

Š.m. spalio 23-30 dienomis LKNUC pedagogės K. Zenevičienė ir R. Rusovičiūtė vyko į Ankarą, kur dalyvavo  Pdic vykdomame Erasmus +KA2  projekte „We Are Not Alone“.  Šio projekto tikslas – didinti šeimų turinčių specialiųjų poreikių asmenų „pasitenkinimą gyvenimu ir subjektyvią gerovę“ ir ugdyti jų gebėjimus susidoroti su „gyvenimo sunkumais“. Šiame projekte dalyvaujančios tikslinės grupės – tėvai, turintys vaikus su  specialiais poreikiais ar negalią bei  specialistai, mokytojai ir psichologai. Projekte dalyvauja keturios šalys: Turkija, Lietuva, Vengrija ir Airija. Tai paskutinis šio projekto dalyvių susitikimas, kurio metu dėmesys buvo skiriamas savipagalbos įgūdžių mokymams ir praktikai.

K. Zenevičienė

R. Rusovičiūtė

VPK inspektorės paskaitos apie administracinę ir baudžiamąją atsakomybę

VPK inspektorės paskaitos apie administracinę ir baudžiamąją atsakomybę

Lapkričio 25-oji LKNUC- netradicinių pamokų- Atradimų diena.

Lapkričio 25-oji LKNUC- netradicinių pamokų- Atradimų diena.

LKNUC mokiniams pristatytas tarptautinis „Spreadthesign“ žodynas

LKNUC mokiniams pristatytas tarptautinis „Spreadthesign“ žodynas

Atviros pamokos Vilniaus Šilo spec. mokykloje

Atviros pamokos Vilniaus Šilo spec. mokykloje

Archyvai