Priemonės nuotoliniam mokymuisi iš ES lėšų

Priemonės nuotoliniam mokymuisi iš ES lėšų

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamame projekte „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto metu LKNUC mokiniai aprūpinami įranga (planšetėmis) nuotoliniam mokymui užtikrinti.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Informaciją teikia: projekto vadovė Dalia Lėckaitė, el. p.  dalia.leckaite@nsa.smm.lt, tel. +370 684 43 245 ir projekto administratorė  Giedrė Daugirdienė, el. p. giedre.daugirdiene@nsa.smm.lt, tel. +370 684 43187.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Daugiau apie projektą skaitykite: https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

Mokymai logopedams ir specialiesiems pedagogams

Ugdymo organizavimas laikantis saugumo reikalavimų

Mokslo ir žinių šventė

Mokslo ir žinių šventė

Mūsų abiturientams įteikti brandos atestatai

Mūsų abiturientams įteikti brandos atestatai

Archyvai