Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Paroda „MOKYKLA 2014“

Š. m. lapkričio 21–23 dienomis Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras dalyvavo parodoje „MOKYKLA 2014“, kuri vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Centro Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus darbuotojai pristatė parengtas ir išleistas mokymo priemones, skirtas kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, teikė informaciją, kas ir kokiomis sąlygomis gali įsigyti šių priemonių. Parodos metu užmegzti nauji kontaktai su bendrojo ugdymo įstaigomis, kuriose integruotai mokosi neprigirdintys mokiniai. Skyrius savo parengtomis ir išleistomis mokymo priemonėmis aprūpina 170 įstaigų Lietuvoje, iš jų – 130 ugdymo įstaigų.
Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus darbuotojai konsultavo kurčių, neprigirdinčių ir kochlearinius implantus turinčių vaikų tėvelius bei pedagogus.
Parodos metu LKNUC darbuotojai skaitė pranešimus. Pirmąjį – „Lietuvių gestų kalbos žodynas“ skaitė Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus gestų kalbos specialistė Ieva Pečiulytė-Silaeva. Pranešėja kalbėjo apie gimtosios kalbos svarbą, reikšmę bei pristatė lietuvių gestų kalbos žodyną, jo sandarą. Lietuvių gestų kalbos žodynas – didelis turtas visiems, mylintiems gestų kalbą.
Antrąjį pranešimą „Pasaulio kalbų įvairovė: kuo įdomi gestų kalba“ skaitė LKNUC lietuvių kalbos mokytoja Milda Pošiūtė-Žebelienė ir gestų kalbos specialistė Ieva Pečiulytė-Silaeva. Pranešimo tikslas – pristatyti gestų kalbą kaip natūralią, kurčiųjų gimtąją kalbą bei palyginti jos atsiradimo priežastis su kitų pasaulio kalbų atsiradimo priežastimis. Kalbos atsiradimas siejamas su žmogaus mąstymo lavėjimo procesu. Kalba negalima be mąstymo, o mąstymas – be kalbos. Sunku tiksliai pasakyti, kiek šiuo metu pasaulyje yra kalbų: vieni šaltiniai nurodo 2500–3000, kiti – 5000, treti – dar daugiau. Kadangi gestų kalba nėra tarptautinė, kiekvienoje šalyje ji atskira, vadinasi, tikslų pasaulyje vartojamų gestų kalbų skaičių pasakyti taip pat sunku. Galime teigti, kad pasaulyje yra tiek oficialių gestų kalbų, kiek ir skirtingų kalbų. Pranešimas buvo skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams. Dalyviams medžiaga buvo persiųsta elektroniniu paštu, tad bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai galės ją pateikti savo mokiniams pamokų metu arba užklasinėje veikloje.
Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems prie parodos organizavimo: LKNUC direktorei G. Lepeškienei, D. Burkauskienei, I. Bliakevičienei, R. Vyšniūnienei, A. Luckevič, J. Levickienei, I. Lemešiūtei, A. Jurelei, V. Kavaliauskaitei, M. Pošiūtei-Žebelienei, I. Pečiulytei-Silaevai, A. Tamkui ir V. Burkauskui.

V. Kavaliauskaitė, M. Pošiūtė-Žebelienė

 • Renginių kalendorius
 • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
 • Pamokų laikas
 • Atostogos
 • Bendradarbiavimas
 • Pirštų abėcėlė
 • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
 • VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • PREVENCINĖS PROGRAMOS
 • SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS
 • PAGALBĄ TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS LIETUVOJE
 • TURTO NUOMOS KONKURSAS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2019 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas