Mokslo ir žinių šventė

Mokslo ir žinių šventė

Gerbiami LKNUC bendruomenės nariai, 

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, siekiant sumažinti žmonių srautus ir išvengti didelių susibūrimų, Mokslo ir žinių šventė rugsėjo 1-ą dieną vyks tokia tvarka: 

  • 11:30 valandą 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai ir lydintys asmenys (mokytojai) renkasi jiems priskirtuose kabinetuose. Tretieji asmenys (tėvai, globėjai rūpintojai) lydėdami mokinius privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones.  
  • 12:00 valandą parengiamosios klasės mokiniai (vilkėdami uniformas) ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bei IV klasės mokinių atstovai renkasi prie pagrindinio LKNUC įėjimo, esant blogam orui – Aktų salėje. 

Laukiame visų sugrįžtant!

Mokymai logopedams ir specialiesiems pedagogams

Priemonės nuotoliniam mokymuisi iš ES lėšų

Priemonės nuotoliniam mokymuisi iš ES lėšų

Ugdymo organizavimas laikantis saugumo reikalavimų

Mūsų abiturientams įteikti brandos atestatai

Mūsų abiturientams įteikti brandos atestatai

Archyvai