Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais LKNUC patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kamera.
Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA – AUKŠČIAUSIA MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJA

• Mokinių tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 7 nariai iš 8–V gimnazijos klasių, kurie savo noru dalyvauja visuotiniuose rinkimuose.
• Mokinių tarybos sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 2 nariai iš tos pačios klasės.
• Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai.
• Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.
• Pareigomis Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pirmajame posėdyje.
• Pirmininkas iš tarybos narių pasirenka pavaduotoją.
• Mokinių tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį arba esant būtinybei.
• Mokinių tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
• Mokinių tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi 5–IV gimnazijos klasių mokiniai.
• Mokinių taryba vadovaujasi Mokinių tarybos nuostatais.

 

MOKINIŲ TARYBA:

DOMANTAS  ČIKOTA
Mokinių tarybos pirmininkas
DEIMANTĖ  NAVIKAITĖ
Mokinių Tarybos pirmininko pavaduotoja
NARIAI:
 
NELITA  KAZLAUSKAITĖ
Atsakinga už renginių  organizavimą, renginių muzikinę dalį
Atsakinga už tvarką mokykloje įv. renginių metu
MONIKA  BALKYTĖ
Atsakinga už mokinių budėjimus įv. švenčių, renginių, akcijų, susirinkimų metu
Atsakinga už tvarką mokykloje
SIMONA  ŠEKUROVAITĖ
Atsakinga už mokinių budėjimus įv. švenčių, renginių, akcijų, susirinkimų metu
Atsakinga už tvarką (mokinių budėjimus) valgykloje
MYKOLAS  VYRUKAITIS
Atsakingas už sportinių renginių organizavimą
Atsakingas už tvarką įv. sportinių renginių metu
AISTĖ  JUCIŪTĖ
Atsakinga už tvarką bendrabutyje(M)
„Švaros“ komisijos narė
DEIMANTAS  BRAŽIŪNAS
Atsakingas už tvarką bendrabutyje(B)
„Švaros“ komisijos narys


MT nuostatai

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017 m

 

  • Renginių kalendorius
  • Pamokų laikas
  • Atostogos
  • Bendradarbiavimas
  • Pirštų abėcėlė
  • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
  • PREVENCINĖS PROGRAMOS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2017 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas