Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA – AUKŠČIAUSIA MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJA

• Mokinių tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 7 nariai iš 8–V gimnazijos klasių, kurie savo noru dalyvauja visuotiniuose rinkimuose.
• Mokinių tarybos sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 2 nariai iš tos pačios klasės.
• Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai.
• Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.
• Pareigomis Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pirmajame posėdyje.
• Pirmininkas iš tarybos narių pasirenka pavaduotoją.
• Mokinių tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį arba esant būtinybei.
• Mokinių tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
• Mokinių tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi 5–IV gimnazijos klasių mokiniai.
• Mokinių taryba vadovaujasi Mokinių tarybos nuostatais.

MOKINIŲ TARYBA:

 

JELIZAVETA ŠESTAK Mokinių tarybos pirmininkė
DEIMANTĖ

NAVIKAITĖ

Mokinių Tarybos pirmininkės pavaduotoja
NARIAI:  
KAJUS ŽUKAS Atsakingas už renginių  organizavimą, renginių muzikinę dalį, tvarką įv. renginių metu

Atsakingas už tvarką mokykloje

LINA ŪSELYTĖ Atsakinga už mokinių budėjimus įv. švenčių, renginių, akcijų, susirinkimų metu

Atsakinga už tvarką (mokinių budėjimus) valgykloje

LAURYNAS GUDAITIS Atsakingas už sportinių renginių organizavimą, tvarką sportinių renginių metu

 „Švaros“ komisijos narys

SANDRA SAGATOVSKYTĖ Atsakinga už tvarką bendrabutyje (M)

„Švaros“ komisijos narė

JAROSLAVAS VILŽIS Atsakingas už tvarką bendrabutyje (B)

Atsakingas už tvarką bendrabutyje (M ir B) savaitgaliais ir  už Mokinių tarybos kambarį (224)

 

 

 

2019 m. Mokinių tarybos veiklos planas

 • Renginių kalendorius
 • PATYČIŲ DĖŽUTĖ
 • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
 • Pamokų laikas
 • Atostogos
 • Bendradarbiavimas
 • Pirštų abėcėlė
 • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
 • VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • PREVENCINĖS PROGRAMOS
 • SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS
 • PAGALBĄ TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS LIETUVOJE
 • TURTO NUOMOS KONKURSAS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas