Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos.
Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA – AUKŠČIAUSIA MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJA

• Mokinių tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 7 nariai iš 8–V gimnazijos klasių, kurie savo noru dalyvauja visuotiniuose rinkimuose.
• Mokinių tarybos sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 2 nariai iš tos pačios klasės.
• Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai.
• Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.
• Pareigomis Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pirmajame posėdyje.
• Pirmininkas iš tarybos narių pasirenka pavaduotoją.
• Mokinių tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį arba esant būtinybei.
• Mokinių tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
• Mokinių tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi 5–IV gimnazijos klasių mokiniai.
• Mokinių taryba vadovaujasi Mokinių tarybos nuostatais.

 

MOKINIŲ TARYBA:

JELIZAVETA ŠESTAK Mokinių tarybos pirmininkė
DEIMANTĖ

NAVIKAITĖ

Mokinių Tarybos pirmininkės pavaduotoja
NARIAI: 
KAJUS

ŽUKAS

Atsakingas už renginių  organizavimą, renginių muzikinę dalį,  tvarką įv. renginių metu

Atsakingas už tvarką mokykloje

SIMONA ŠEKUROVAITĖ Atsakinga už mokinių budėjimus įv. švenčių, renginių, akcijų, susirinkimų metu

Atsakinga už tvarką mokykloje

GABIJA VARENKEVIČIŪTĖ Atsakinga už mokinių budėjimus įv. švenčių, renginių, akcijų, susirinkimų metu

Atsakinga už tvarką mokykloje

KAMILĖ VOSYLIŪTĖ Atsakinga už tvarką (mokinių budėjimus) valgykloje

Atsakinga už tvarką mokykloje

LAURYNAS GUDAITIS Atsakingas už sportinių renginių organizavimą, tvarką sportinių renginių metu

Atsakingas už tvarką bendrabutyje (B)

„Švaros“ komisijos narys

SANDRA SAGATOVSKYTĖ Atsakinga už tvarką bendrabutyje (M)

„Švaros“ komisijos narė

 

  • Renginių kalendorius
  • Pamokų laikas
  • Atostogos
  • Bendradarbiavimas
  • Pirštų abėcėlė
  • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
  • PREVENCINĖS PROGRAMOS
  • SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2018 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas