Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA – AUKŠČIAUSIA MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJA

• Mokinių tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 7 nariai iš 8 – V gimnazijos klasių, kurie savo noru dalyvauja visuotiniuose rinkimuose.
• Mokinių tarybos sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 2 nariai iš tos pačios klasės.
• Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai.
• Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.
• Pareigomis Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pirmajame posėdyje.
• Pirmininkas iš tarybos narių pasirenka pavaduotoją.
• Mokinių tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį arba esant būtinybei.
• Mokinių tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
• Mokinių tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi 5 – IV gimnazijos klasių mokiniai.
• Mokinių taryba vadovaujasi Mokinių tarybos nuostatais.

 MOKINIŲ TARYBA:

JELIZAVETA ŠESTAK Mokinių tarybos pirmininkė

Atsakinga už Mokinių tarybos kambarį (224)

DEIMANTĖ NAVIKAITĖ Mokinių Tarybos pirmininkės pavaduotoja

Atsakinga už Mokinių tarybos kambarį (224)

NARIAI:
KAJUS ŽUKAS Atsakingas už renginių (t.t. sportinių)  organizavimą, renginių muzikinę dalį, tvarką įvairių renginių metu

Atsakingas už tvarką mokykloje„Švaros“ komisijos narys

RUGILĖ VOSYLIŪTĖ Atsakinga už mokinių budėjimus įv. švenčių, renginių, akcijų, susirinkimų metu

Atsakinga už tvarką (mokinių budėjimus) valgykloje

SANDRA SAGATOVSKYTĖ Atsakinga už tvarką bendrabutyje (M)

Atsakingas už tvarką bendrabutyje (M ir B) „Švaros“ komisijos narė

2020 m. Mokinių tarybos veiklos planas

Archyvai

Skip to content