Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Minėjimas, skirtas Lietuvių gestų kalbos pripažinimo kurčiųjų gimtąja kalba 20-ies metų jubiliejui

Gegužės 7 dieną Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre vyko šventė, skirta Lietuvių gestų kalbos pripažinimo kurčiųjų gimtąja kalba 20-ies metų jubiliejui. Buvo gera pasidžiaugti kartu su mums brangiais ir svarbiais žmonėmis: Lietuvos kurčiųjų draugijos Prezidentu Vytautu Pivoru, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais: kancleriu Dainium Numgaudžiu, Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokiene, Mokyklų veiklos skyriaus vyr. specialiste Stanislava Strolaite, Pedagogų veikos skyriaus vyr. specialiste Teresa Aidukiene, Surdologijos centro direktore Nijole Krasniauskiene, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Inga Minkevičienė, VIKO Pedagogikos fakulteto dekane Vaiva Juškiene, VIKO ir VU lektorium Mantrimu Danielium, Vilniaus gestų kalbos vertėjų centro direktorium Dainium Jakučiu, Tarptautinės kurčiųjų krepšinio federacijos Prezidentu Aleksu Jasiūnu, Kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ Prezidentu Arūnu Kubaičiu, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktore Laimute Gervinskiene ir Socializacijos skyriaus vedėja Dalia Šarkiene, kolegomis iš Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, iš Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro, Šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijos „Pagava“ atstovais, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos Prezidente Monika Kumžaitė ir Tarybos nare Larisa Voroneckaja, Vilniaus kurčiųjų jaunimo asociacijos pirmininke Rasa Buikauskaite ir kitais.

Renginyje negalėjusi dalyvauti LR Seimo Pirmininkė L. Graužinienė atsiuntė savo pasveikinimą. Nuskambėjo dar daug kitų sveikinimų, linkėjimų, padėkų. O svarbiausia, kad visa salė pulsavo vienu ritmu, visų akyse žibėjo pasididžiavimas – mūsų brangi lietuvių gestų kalba jau 20 metų yra pripažinta Lietuvos kurčiųjų gimtąja kalba.

Pranešimus šventėje skaitė: Lietuvos kurčiųjų draugijos Prezidentas Vytautas Pivoras – „Lietuvių gestų kalbai – 20 metų“, Vilniaus kolegijos ir Vilniaus universiteto lektorius Mantrimas Danielius – „Lietuvių gestų kalba ir kurčiųjų bendruomenė“, LKNUC Gimnazijos skyriaus vedėja Jolita Levickienė – „LGK kaip gimtosios kalbos mokymo situacija ir perspektyvos“ ir LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus vedėja Virginija Kavaliauskaitė – „Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyrius: pasiekti rezultatai ir perspektyvos“.

Programą papuošė ir pagyvino LKNUC mokiniai, tarp pranešimų įpynę savo pasirodymus – trumpus epizodus apie gestų kalbos 20-ies metų „kelionę“ Lietuvoje.

Pranešimai:

Jolitos Levickienes pranešimas

Mantrimo Danieliaus pranešimas

Virginijos Kavaliauskaites pranešimas

 

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas