Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyrius

Vedėja Ieva Stelmokienė

Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyrius organizuoja bei vykdo:

1. Lietuvių gestų kalbos tiriamuosius bei taikomuosius darbus:

1.1. lietuvių gestų kalbos aiškinamojo žodyno rengimą;

1.2. teminių lietuvių gestų kalbos žodynų rengimą;

1.3. kitus lietuvių gestų kalbos tiriamuosius bei taikomuosius darbus.

2. Veiklas, skirtas socialinės kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atskirties mažinimui visuomenėje (gestų kalbos mokymas, gestų kalbos specialistų rengimas, pedagogų konsultavimas lietuvių gestų kalbos vartojimo klausimais).

3. Stiprina mokyklų kurtiesiems metodinę bazę: analizuoja mokymo priemonių kurtiesiems bei mokymo priemonių gestų kalba poreikį Lietuvos kurčiųjų ugdymo įstaigose bei bendrojo lavinimo mokyklose, organizuoja bei koordinuoja mokymo priemonių bei vadovėlių klausos negalią turintiems mokiniams rengimą, numato leidinių prioritetus.

Archyvai

Skip to content