LKNUC DARŽELIO „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ KALĖDAS PASITINKA ZOOM PROGRAMOS PAGALBA

LKNUC DARŽELIO „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ KALĖDAS PASITINKA ZOOM PROGRAMOS PAGALBA

Šiuo metu vis dar jaučiame, kad virusas įtakoja mūsų visų įprastinį gyvenimą, tačiau mes, pedagogai, kartu su tėveliais stengiamės rūpintis, kad ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Nykštukų“ grupės vaikai, leidžiantys laiką namuose, ir toliau turėtų galimybę ugdytis reikiamas kompetencijas, nepamirštų tobulėti ir siektų geresnių ugdymosi rezultatų.

Tikėkimės, kad karantinas greitai pasibaigs ir mes visi galėsime susitikti grupėje. O kol kas siunčiame keletą akimirkų iš nuotolinio darbo veiklos bendradarbiaujant grupės pedagogams, vaikams ir jų tėveliams.

Surdopedagogė I. Tutkuvienė vedė edukacinį žaidimą „Kas slepiasi Kalėdų senelio kojinėje?“ Vaikai entuziastingai bandė atspėti mįsles ir įvardinti visų pasislėpusių daiktų pavadinimus/gestus. Auklėtoja G. Kandratavičienė organizavo veiklą „Atlik paliepimą“. Vaikai skaitė sakinius ir bandė atlikti užrašytus paliepimus: kas 10 kartų atsitūpė, kas pasakojo kaip atrodo sniego senis, o kai kas bandė paaiškinti, kodėl vasarą nėra sniego. Su visų dalyvių pagalba tai pavyko padaryti. O auklėtoja D. Baranauskienė demonstravo kaip pagaminti „Kalėdinį saldainį“. Visi vaikai taisyklingai vykdė instrukcijas ir pasiekė geriausių rezultatų. Pagamintais saldainiais papuošė savo namų eglutes.

Žaisdami ir atlikdami įvairias užduotis vaikai kartojo savaitės temos pavadinimus, pajuto ateinančių švenčių nuotaiką. Visi šiltai sveikinome vienas kitą su šventėmis ir sakėme gražiausius linkėjimus.

Nuotolinis ugdymas mums kelia daug iššūkių, tačiau mes linkime Visiems nepasiduoti šiam sunkiam laikotarpiui, neliūdėti, tobulėti ir svarbiausia – likime sveiki. Viskas įmanoma. Siunčiame Visiems šiltus sveikinimus gražiausių metų švenčių proga.

Pagarbiai,

ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Nykštukų“ gr. pedagogės

LKNUC pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

LKNUC pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

ŽIEMOS PRAMOGOS – VAIKŲ DŽIAUGSMAI

ŽIEMOS PRAMOGOS – VAIKŲ DŽIAUGSMAI

Svarbi informacija dėl ugdymo organizavimo nuo sausio 11 d.

Kalėdinių varpelių aidas Europos mokyklose

Kalėdinių varpelių aidas Europos mokyklose

Archyvai