Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Konkursas ,,Vaidink su žvaigžde“ švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriuje

Š. m. gruodžio mėn. 17 d. švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriuje vyko kasmetinis tradicinis Kalėdinis renginys. Į salę sugužėjo kasmet vis didėjantis skyriaus ugdytinių būrys. Klegėjo, krykštavo ir trepsėjo vakarop paprastai apytuštės mokyklos koridoriai. Smagu susitikti su senais draugais, o taip pat pamatyti šių metų naujokus! Tokie jausmai lydėjo ne tik mažuosius, bet ir jų tėvelius.

Šių metų renginyje – konkursas ,,Vaidink su žvaigžde“. Kas tos žvaigždės? Ogi visi tie, kurie yra linksmi, drąsūs ir draugiški. Ir nebijo naujų iššūkių. O to vakaronėje tikrai jau netrūko! Pasidaliję į tris komandas ir išsirinkę savo vadus, didieji ir mažieji šventės dalyviai turėjo per ribotą laiko tarpą paruošti po vieną vaidinimo su šokiais ir dainomis veiksmą pasakai ,,Trys paršiukai“. Kiekviena iš grupių gavo po voką su scenarijaus dalimi ir pradėjo atskirai repetuoti: kartojo žodžius, dainas, šokio žingsnelius bei skubėjo rengtis veikėjų drabužiais. Visos komandos labai stengėsi, nes salėje jų laukė rimta vertinimo komisija, susidedanti iš vaikų, tėvelių ir mokytojų atstovų.

Kai praėjus pasiruošimui skirtam laikui komandos grįžo į salę, iš nuostabos išsiplėtę mažųjų akys rodė, kad salėje kažkas per tą laiką labai pasikeitė. Ogi viduryje scenos, ant aukštų kopėčių sėdėjo Kalėdų senelis – ketvirtas vertinimo komisijos narys! Tikrai stebuklų metas – niekas, tikriausiai net pati komisija nepastebėjo, kaip jis ten atsidūrė! Atsiradus pagrindiniam Kalėdiniam atributui – Kalėdų seneliui – užvirė tikrų tikriausia kova. Vienas paskui kitą į salės vidurį iš eilės ėjo trijų vaidinimo veiksmų aktoriai: šoko, vaidino, dainavo, improvizavo. Kiekvieno veiksmo pabaigą vainikuodavo aršaus vilko (nuostabus vieno tėvelio vaidmuo!) pasirodymas.  Vertinimo komisija energingai kėlė balus ir negailėjo dešimtukų. Kadangi žemesnių balų nei viena aktorių grupė taip ir nesurinko, Kalėdų seneliui autoritetingai pritariant, buvo konstatuota, kad visi šventinio renginio dalyviai pasirodė puikiai – kaip tikri artistai. Po to visi buvo pakviesti pažiūrėti filmuko ,,Trys paršiukai“ ir, tuo pačiu, palyginti, ar viską pavyko tiksliai suvaidinti.

Atėjus laikui dalinti dovanas, Kalėdų senelis neatsigynė vaikų, norinčių jam pasakyti eilėraštį ar padainuoti. Tokių drąsuolių prie mikrofono nusidriekė visa eilė! Kai kurie net duetu sudainavo. Smagu buvo ir tėveliams, ir mokytojams. Ugdytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas, užtikrinant vaikų su sutrikusia klausa ugdymo tęstinumą visada duoda teigiamų vaisių, kurie išryškėja ne per vieną dieną, bet kantriai, nuosekliai, ranka rankon vedant mažąjį pilietį žinių pasaulio link. Tradiciniai skyriaus bendruomenės susibūrimai akivaizdžiai tai patvirtina!

Surdopedagogė R. Vyšniūnienė

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas