INFORMACIJA APIE PREVENCINĮ TESTAVIMĄ

INFORMACIJA APIE PREVENCINĮ TESTAVIMĄ

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre bus organizuojamas periodinis, savanoriškas testavimas.  

Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp Centro bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus šiais būdais: nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) arba savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus (toliau – savikontrolės tyrimas).

Testuojamų mokinių iki 16 m. tėvai (globėjai, rūpintojai), sutinkantys, kad jų vaikams būtų atliekami testai, turi pasirašyti sutikimo formą. Nuo 16 m. mokiniai sutikimą gali pasirašyti patys.

Testavimas bus atliekamas Centre, medicinos kabinete, laikantis visų saugumo reikalavimų. Artimiausia testavimo data – rugsėjo 13 d., 10.00 val.

SUTIKIMO TESTUOTIS FORMA

Įsibėgėjo LKNUC vykdomas tarptautinis projektas ADAPT

Įsibėgėjo LKNUC vykdomas tarptautinis projektas ADAPT

E‘TWINNING NACIONALINIAI APDOVANOJIMAI 2021

E‘TWINNING NACIONALINIAI APDOVANOJIMAI 2021

Pamokos netradicinėse erdvėse

Pamokos netradicinėse erdvėse

Parengiamos klasės mokiniai projekte „Augu sveikas ir stiprus“

Parengiamos klasės mokiniai projekte „Augu sveikas ir stiprus“

Archyvai